Strona internetowa: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby odnieść się do witryny internetowej lub pojedynczej strony internetowej, The Chicago Manual of Style wymaga cytowania następujących danych, jeśli są dostępne: tytuł strony internetowej (artykuł), tytuł witryny internetowej, nazwisko właściciela lub sponsora witryny internetowej, adres URL i data daty publikacji lub daty ostatniej aktualizacji treści (lub, jeśli żadna z tych dat nie jest znana, data uzyskania dostępu do treści).

Aby zapewnić użytkownikom jednolite i łatwe do utworzenia odniesienia, usługa internetowa Grafiati korzysta z następujących szablonów do cytowania strony internetowej:

Odniesienie w bibliografii:

Autor artykułu (lub właściciel strony). "Tytuł artykułu". Tytuł strony internetowej, data publikacji, URL.

Pełny przypis:

Autor, "Tytuł artykułu", Tytuł strony internetowej, data publikacji, URL.

Krótki przypis:

Autor, "Tytuł artykułu".

Przykłady odniesień w bibliografii

"Artykuł w czasopiśmie: jak sporządzić odniesienie według MLA (edycja 8)?" Grafiati, 10.06.2020. https://www.grafiati.com/pl/info/mla-8/journal-article/.

"O Teatrze: Historia". Teatr Narodowy. Data dostępu 19.01.2021. https://www.narodowy.pl/o_teatrze,historia.html.

Kowalczyk, Janusz R. "Michał Zych: Zdawałem sobie sprawę ze znaczenia dyktand wuja, Stanisława Lema [WYWIAD]". Culture.pl, 12.01.2021. https://culture.pl/pl/artykul/michal-zych-zdawalem-sobie-sprawe-ze-znaczenia-dyktand-wuja-stanislawa-lema-wywiad.

Przykłady przypisów

1. "Artykuł w czasopiśmie: jak sporządzić odniesienie według MLA (edycja 8)?", Grafiati, 10.06.2020, https://www.grafiati.com/pl/info/mla-8/journal-article/.

2. "O Teatrze: Historia", Teatr Narodowy, data dostępu 19.01.2021, https://www.narodowy.pl/o_teatrze,historia.html.

3. Janusz R. Kowalczyk, "Michał Zych: Zdawałem sobie sprawę ze znaczenia dyktand wuja, Stanisława Lema [WYWIAD]", Culture.pl, 12.01.2021, https://culture.pl/pl/artykul/michal-zych-zdawalem-sobie-sprawe-ze-znaczenia-dyktand-wuja-stanislawa-lema-wywiad.

4. "Artykuł w czasopiśmie"

5. "O Teatrze: Historia".

6. Kowalczyk, "Michał Zych [WYWIAD]".

Więcej o innych stylach: