Dokument archiwalny: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby sporządzić odniesienie bibliograficzne do dokumentu archiwalnego lub innego materiału umieszczonego w archiwum, zgodnie z wymogami standardu APA 7. edycji (APA-7, APA edycja 7), należy podać następujące dane: dane autora (jeśli są dostępne), data dokumentu, tytuł dokumentu, nazwa funduszu, szczegóły lokalizacji dokumentu (seria, sygnatura itp.), nazwa archiwum, a także miasto i kraj, w którym znajduje się archiwum.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Data.) Nazwa dokumentu. Nazwa funduszu (Szczegóły lokalizacji dokumentu), Nazwa archiwum, Miasto, Kraj.

Szczegóły dotyczące lokalizacji dokumentu mogą obejmować numer opisu, etui, arkusza itp. Odniesienie powinno zawierać wszystkie dostępne dane potrzebne do znalezienia dokumentu w archiwum.

Jeśli dokument nie ma własnej nazwy (na przykład, jeśli jest to list), zamiast jego nazwy w nawiasach kwadratowych i bez kursywy podaj opis dokumentu:

Dane autora (autorzy). (Data.) [Opis dokumentu]. Nazwa funduszu (Szczegóły lokalizacji dokumentu), Nazwa archiwum, Miasto, Kraj.

Przykłady sporządzania

Kraszewski, J. I. (1876, 19 lutego). [List do Kazimierza Bartoszewicza]. Archiwum rodziny Bartoszewiczów (Sygn. 3145, S. 2), Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź, Polska.

[List Danysza z Instytutu Pasteura w Paryżu informujący o armii polskiej na Zachodzie]. (1917, 7 stycznia). Akta Bronisława Piłsudskiego (Sygn. 10, K. 1), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Polska. https://www.aan.gov.pl/galeria,art,763,bronislaw-pilsudski-dzialacz-niepodleglosciowy-zeslaniec-etnograf

Hinds, B. (1964). Collision in the Arctic. Barbara Hinds fonds, MS-2-130 (Box 16, Folder 1), Dalhousie University Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Więcej o innych stylach: