Podcast: jak cytować według stylu APA (ed. 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Podcast to źródło audiowizualne, które powinno być odpowiednio cytowane zgodnie z zasadami stylu APA. W zależności od tego, czy cytujesz cały podcast, czy jeden z jego odcinków, format APA wymaga uwzględnienia następujących danych w przypisie do podcastu: autorzy (gospodarze) podcastu, data, tytuł podcastu, tytuł i numer odcinka, rodzaj podcastu i adres URL.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

W przypadku cytowania całego podcastu należy używać następującego szablonu:

Gospodar(ze) (Gospodar(ze)). (Data). Tytuł podcastu [Rodzaj podcastu]. Producent. URL

W przypadku cytowania odcinka podcastu w stylu APA (ed. 7) należy natomiast używać poniższego szablonu:

Gospodar(ze) (Gospodar(ze)). (Data). Tytuł odcinka (Numer odcinka) [Rodzaj odcinka]. W Tytuł podcastu. Producent. URL

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Gospodarze (prowadzące) są zwykle uwzględniani w przypisach jako autorzy podcastów, z ich rolą określoną w nawiasach. Jednak w przypadku, gdy podcast nie ma gospodarzy, producenci wykonawczy mogą być podani jako autorzy, z określoną ich rolą.
  • W przypadku całego podcastu data jest zwykle reprezentowana przez przedział czasowy, np. „2020–teraźniejszość”.
  • Możliwe typy podcastów to „Podcast audio”, „Podcast wideo” itp.
  • Możliwe typy odcinków to „Odcinek podcastu audio”, „Odcinek podcastu wideo” itp.
  • W przypadku podcastu dostępnego za pośrednictwem aplikacji mobilnej należy pominąć element URL w przypisie.

Przykłady sporządzania

Podcast

Janczura, M. (Gospodarz). (2023). Podziemie [Podcast audio]. Tokfm.pl. https://audycje.tokfm.pl/audycja/568,Podziemie

Odcinek podcastu

Janczura, M. (Gospodarz). (2023, 24 sierpnia). Prawa człowieka (nr 6) [Odcinek podcastu audio]. W Podziemie. Tokfm.pl. https://audycje.tokfm.pl/podcast/144709,Podziemie-Prawa-czlowieka-ODCINEK-6

Więcej o innych stylach: