Rozprawa (praca dyplomowa): jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Odniesienie do rozprawy, pracy magisterskiej itp. Powinno zawierać następujące elementy: nazwisko autora, tytuł i rodzaj pracy, uczelnię oraz rok publikacji (obrona). Użyj następującego szablonu cytowania:

Autor. Rok. "Tytuł pracy". Rodzaj pracy, Uniwersytet.

Ponadto odniesienie do rozprawy może zawierać takie elementy, jak adres URL, pod którym dostępny jest tekst rozprawy lub nazwa bazy danych, numer publikacji i data dostępu (jeśli data źródła jest nieznana). Element typu pracy może obejmować stopień naukowy (praca doktorska itp.).

Przykłady w bibliografii

Gąsiorek, Marcin. 2018. "Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych". Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski. https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/rozprawa_0.pdf.

Alotaibi, Sarah. 2019. "A Biophysically-Based Skin Reflectance Model for Face Analysis". PhD thesis, University of York. White Rose eTheses Online.

Więcej o innych stylach: