Jak sformatować stronę z wykazem źródeł w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Jak uporządkować referencje w bibliografii

Różne odmiany stylu cytowań Harvard mogą oferować różne podejścia do kolejności odniesień w bibliografii. Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Uniwersytet w Sheffield, stanowiącymi podstawę systemu Harvard w Grafiati, przy sortowaniu odniesień w stylu Harvard obowiązują następujące kryteria:

  • Odniesienia są sortowane w porządku alfabetycznym na podstawie nazwiska pierwszego autora.
  • Źródło z jednym autorem poprzedza źródło z wieloma autorami, jeśli mają tego samego pierwszego autora.
  • Jeśli bibliografia zawiera wiele prac tego samego autora, są one sortowane chronologicznie.
  • Jeżeli w tym samym roku opublikowano kilka prac tego samego autora, do roku dodawana jest minusułka łacińska od „a” do „z”.

Przykład uporządkowanego wykazu źródeł według stylu Harvard:

Grochowski, M., (2019a). Kategorie gramatyczne w dorobku Romana Laskowskiego. Polonica [online]. 39, 71–84. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.17651/polon.39.4

Grochowski, M., (2019b). Pojęcie znaczenia i jego zakres w koncepcji składni Zenona Klemensiewicza. LingVaria [online]. 14(28), 253–263. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.12797/lv.14.2019.28.17

Sobotka, P., (2012). Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248–249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12–13). Linguistica Copernicana [online]. 7(1), 53–85. [Dostęp 15.02.2021]. Dostępny w: doi: 10.12775/lincop.2012.020

Sobotka, P. i Żabowska, M., (2017). Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka. LingVaria [online]. 12(24), 113–133. [Dostęp 15.02.2021]. Dostępny w: doi: 10.12797/lv.12.2017.24.07

Sobotka, P. i Żabowska, M., (2020). Zmiany wymagań syntaktycznych w procesach gramatykalizacji i postgramatykalizacji przyimków wyłączających. Prace Filologiczne [online]. 75(1), 453–478. [Dostęp 12.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.32798/pf.673

Korzystając z serwisu internetowego Grafiati, możesz automatycznie porządkować odnośniki w swojej bibliografii zgodnie ze stylem harwardzkim z należytym uwzględnieniem zasad opisanych powyżej i innych niuansów. W tym celu z menu głównego wybierz opcję sortowania „Według wymagań stylu”, a my zajmiemy się resztą.

Jak sformatować stronę bibliografii

Ponieważ nie ma jednolitych reguł stylu cytowania Harvardu, nie ma również precyzyjnych wymagań dotyczących stosowania poszczególnych czcionek, interwałów, wcięć, marginesów itp. Dlatego też, aby poprawnie sformatować swoją stronę bibliograficzną, przeczytaj instrukcje konkretnego czasopisma naukowego lub uczelni lub skontaktuj się ze swoim korepetytorem.

Więcej o innych stylach: