Sprawa sądowa: jak cytować według stylu APA (wyd. 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Podręcznik stylu APA (wyd. 7) stwierdza, że odniesienia prawne (odniesienia do ustawodawstwa i orzeczeń sądowych) powinny być ogólnie opracowane zgodnie z zasadami norm cytowań prawnych, z należytym uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk poszczególnych krajach i z pewnymi modyfikacjami w celu spełnienia formatu APA. Sam styl APA, podobnie jak inne najpopularniejsze międzynarodowe style cytowania, nie jest przystosowany do legalnych cytowań i nie reguluje tego aspektu skutecznie.

W podręczniku stylu APA zaznacza się jednak, że odniesienie bibliograficzne do sprawy sądowej zawiera najczęściej następujące elementy:

  • nazwa sprawy;
  • szczegóły dotyczące źródła, w którym opublikowano orzeczenie (tytuł i tom zbioru itp.);
  • data orzeczenia;
  • URL.

Podręcznik zawiera również szablony odniesienia do orzeczeń niektórych sądów amerykańskich, np. do sądów rejonowych (district courts):

Nazwa sprawy, tom F. Supp. strona (Sąd rok). URL

Jednak ten szablon oczywiście nie jest odpowiedni dla krajów innych niż Stany Zjednoczone. W związku z tym, biorąc pod uwagę praktyki stylu APA w zakresie adaptacji cytatów prawnych oraz zaleceń The Bluebook i uniwersytetów, serwis Grafiati oferuje następujący szablon bibliograficzny, który pozwala na jednoznaczną identyfikację orzeczeń sądów różnych krajów:

Nazwa sprawy, Nazwa sądu, data orzeczenia, numer sprawy, Tytuł zbioru, szczegóły zbioru (Kraj). URL

Uwaga: W odnośniku należy podać tylko pola właściwe dla danego kraju. Na przykład elementy Nazwa sprawy, Tytuł zbioru, szczegóły zbioru itp. będą w wielu przypadkach niepotrzebne.

Uwaga: Element Kraj jest pomijany, gdy kraj jest znany z nazwy sądu.

Zobacz także, jak odwołać się do prawa/ustawy w APA (wyd. 7).

Przykłady sporządzania

Zgodnie z normami APA (Stany Zjednoczone)

Amizola v. Dolphin Shipowner, SA, 354 F. Supp. 2d 689 (E.D. La. 2004). https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/354/689/2418343/

Zgodnie z szablonem Grafiati

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, 12 października 2021, III K 135/20 (Polska). http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/details/$N/155025000001506_III_K_000135_2020_Uz_2021-10-12_002

Chen Weng Khiong vs Chen Kim Siong, High Court of Brunei Darussalam, January 30, 2019, Civil Suit No. 83 of 2017. http://www.judiciary.gov.bn/Judiciary_Judgments/HCCS-83of2017.pdf

Więcej o innych stylach: