Dokument archiwalny: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Większość zaleceń opracowanych dla stylu cytowania Harvardu nie zawiera żadnych dokładnych instrukcji dotyczących odwoływania się do dokumentów archiwalnych. Po przeanalizowaniu standardów Uniwersytetu w Sheffield i innych instytucji, a także ogólnych praktyk innych stylów cytowania, serwis internetowy Grafiati oferuje następujący szablon do tworzenia odnośnika bibliograficznego do dokumentu archiwalnego w systemie Harvard:

Autor(zy), (rok). Tytuł dokumentu. Kolekcja, Lokalizacja dokumentu w archiwum. Miasto: Nazwa archiwum.

W elemencie „Lokalizacja dokumentu w archiwum” wskaż dane, które pomogą czytelnikowi zidentyfikować dokument w archiwum, na przykład jego numer opisu, skrzynkę itp.

Uwaga: Jeśli dokument nie ma wskazanego tytułu, podaj opisowy tytuł w nawiasach kwadratowych i bez kursywy (zobacz przykłady poniżej).

Aby odwołać się do archiwalnego dokumentu dostępnego online, dodaj szczegóły źródła online:

Autor(zy), (rok). Tytuł dokumentu [online]. Kolekcja, Lokalizacja dokumentu w archiwum. Miasto: Nazwa archiwum. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: URL

Przykłady odniesień w bibliografii

[List informujący o dacie spotkania z prof. Rozwadowskim, Nitschem i Estreicherem w sprawach wydawniczych Bronisława Piłsudskiego] [online], (1906). Akta Bronisława Piłsudskiego, sygn. 61. Warszawa: Archiwum Akt Nowych. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: https://www.aan.gov.pl/galeria,art,763,bronislaw-pilsudski-dzialacz-niepodleglosciowy-zeslaniec-etnograf

Kerr, A., (1959). Anniversaries in Geneva. Alexander E. Kerr fonds, MS-2-153, box 4, folder 5. Halifax, Nova Scotia: Dalhousie University Archives.

Więcej o innych stylach: