Artykuł w gazecie: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Zgodnie z Chicago Style – przypisy i bibliografia (wyd. 17), aby odwołać się do artykułu prasowego, należy podać następujące dane: autor, tytuł artykułu, tytuł gazety i datę publikacji.

Gazetę identyfikuje data publikacji, co oznacza, że nie ma potrzeby podawania numeru wydania ani tomu. W odnośniku nie podano również zakresu stron, ponieważ zgodnie z The Chicago Manual of Style (CMoS) kilka powtórek gazety może pojawić się tego samego dnia z inną kolejnością artykułów.

Jeśli artykuł w gazecie nie ma autora cytowanego, tytuł gazety umieszczany jest na początku odnośnika bibliograficznego.

Wzór odniesienia w bibliografii:

Autor. "Tytuł artykułu". Tytuł gazety, data publikacji.

Lub:

Tytuł gazety. "Tytuł artykułu". Data publikacji.

Wzór pełnego przypisu:

Autor, "Tytuł artykułu", Tytuł gazety, data publikacji.

Szablon krótkiego przypisu:

Autor, "Tytuł artykułu".

Jeśli tytuł gazety zaczyna się od „The”, element ten jest pomijany w odnośniku: The GuardianGuardian.

Przykłady odniesień w bibliografii

Guzowska, Magdalena. "Powrót do (nowej) rzeczywistości, czyli rozmowa z TERESĄ DZIELSKĄ, aktorką Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie". Gazeta Częstochowska, 5–18.11.2020.

Wiadomości Rudzkie. "Marzec – czas opłat". 11.03.2020.

Przykłady przypisów

1. Magdalena Guzowska, "Powrót do (nowej) rzeczywistości, czyli rozmowa z TERESĄ DZIELSKĄ, aktorką Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie", Gazeta Częstochowska, 5–18.11.2020.

2. "Marzec – czas opłat", Wiadomości Rudzkie, 11.03.2020.

3. Guzowska, "Powrót do (nowej) rzeczywistości".

4. "Marzec – czas opłat".

Więcej o innych stylach: