Artykuł w czasopiśmie: jak cytować w stylu Harvard? – Grafiati

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Czasopisma naukowe należą do źródeł o wysokim poziomie wiarygodności akademickiej, dzięki czemu są szeroko przywoływane w niemal każdym rodzaju badań. Wraz z rozwojem technologii informacyjnej, wersje internetowe czasopism są coraz częściej cytowane w porównaniu z wersjami drukowanymi.

Zgodnie z zasadami stylu cytowania Harvard odniesienia do artykułu dostępnego online należy odwoływać się za pomocą następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma [online]. Numer tomu(numer wydania), strony. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: doi: DOI

Jeśli cytowany artykuł nie ma DOI i można go pobrać z prostego adresu URL, zmodyfikuj odpowiedni element w następujący sposób:

Dostępny w: URL

Uwaga:

  • Numer tomu i numer wydania powinny być prezentowane w postaci numerycznej, bez dodawania „t.”, „nr” itd.
  • Numer tomu należy pogrubić.
  • Zakres stron należy wskazać w postaci liczbowej, bez poprzedzającego skrótu „s.”
  • Jeśli artykuł ma zarówno DOI, jak i adres URL, DOI jest podawany w odnośniku.
  • DOI należy wskazać w formie alfanumerycznej, a nie jako hiperłącze (patrz przykłady poniżej).
  • DOI jest poprzedzone tekstem „doi:”; żaden dodatkowy tekst nie jest umieszczany przed adresem URL.
  • Zasady wskazywania nazwisk autorów w odsyłaczach zgodnie ze stylem odniesień Harvard można znaleźć w tym artykule.

Jeśli chcesz odwołać się do artykułu dostępnego w drukowanej wersji czasopisma, pomiń elementy odnoszące się do źródła internetowego w odnośniku:

Autor(zy), (rok). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma. Numer tomu(numer wydania), strony.

Przykłady odniesień w bibliografii

Artykuł z DOI

Sobotka, P. i Żabowska, M., (2020). Zmiany wymagań syntaktycznych w procesach gramatykalizacji i postgramatykalizacji przyimków wyłączających. Prace Filologiczne [online]. 75(1), 453–478. [Dostęp 12.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.32798/pf.673

Artykuł z adresem URL

Kotula, T., (2007). Problemy z historią najnowszą w cesarstwie rzymskim. Classica Wratislaviensia [online]. 27, 39–44. [Dostęp 12.01.2021]. Dostępny w: https://wuwr.pl/cwr/article/view/8609

Artykuł z wersji drukowanej

Kiszka, A., Łukasik, P., Szyport, M., Rejman, A., Nowomiejska, K. i Rejdak, R., (2018). Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera – nowoczesne metody terapii. Okulistyka. (3), 18–21.

Więcej o innych stylach: