Patent: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Różne style cytowania wymagają podania różnych informacji przy odwoływaniu się do patentu: danych zgłaszającego lub wynalazcy, daty zgłoszenia lub publikacji itp. W oparciu o zalecenia szeregu brytyjskich i innych uniwersytetów w odniesieniu do patentów w ramach stylu cytowania Harvard zalecamy skorzystanie z następującego szablonu:

Wynalazca(-cy), (rok). Tytuł patentu. Beneficjent(-ci): Beneficjent(-ci). Data publikacji. Zgłoszony: data aplikacji. Kraj patent numer patentu.

Uwaga: W polu „Data publikacji” podaj tylko dzień i miesiąc; podać dzień, miesiąc i rok w polu „data aplikacji”.

Szczegółowe informacje na temat podawania nazwisk autorów w systemie odniesień na Harvardzie można znaleźć w tym artykule.

Aby uzyskać patent dostępny online, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł patentu [online]. Beneficjent(-ci): Beneficjent(-ci). Data publikacji. Zgłoszony: data aplikacji. Patent kraj numer patentu. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: URL

Z pomocą serwisu internetowego Grafiati można automatycznie odwołać się do patentu w bibliografii zgodnie z powyższymi szablonami, wypełniając tylko kilka pól.

Przykłady odniesień w bibliografii

Uniwersytet Łódzki, (2020). Przyrząd do badania siły odśrodkowej i siły wyporu [online]. Wynalazca: Stanisław Bednarek. 28 grudnia. Zgłoszony: 19.12.2017. Patent polski PL 236202 B1. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.423948?lng=pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytet Mendla w Brnie, (2020). Biopolimerowy nanokompozyt [online]. Wynalazcy: Ewelina Jamróz i Pavel Kopel. 28 grudnia. Zgłoszony: 19.06.2018. Patent polski PL 236217 B1. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.425989?lng=pl

Więcej o innych stylach: