Książka: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby sporządzić odniesienie bibliograficzne do książki w wykazie źródeł w formacie APA-7 (styl cytowania Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, edycja siódma), zapis bibliograficzny powinien zawierać następujące dane: dane autora (autorów), rok wydania, tytuł książki, nazwę wydawcy.

Jeśli książka ma redaktorów, tłumaczy lub innych odpowiedzialnych osób, ich dane podaje się zgodnie z ustalonymi zasadami.

Jeśli książka, z której pochodzą informacje, jest przedrukiem uprzednio opublikowanego materiału, numer publikacji powinien zostać podany również w odniesieniu nietekstowym.

W bibliografii nie podaje się następujących parametrów:

  • liczba stron;
  • miasto publikacji;
  • numer ISBN.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Zasady sporządzania odniesień w zależności od liczby autorów, redaktorów i tłumaczy znajdują się w tym artykule.

Książka z autorem (autorami)

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

Przykłady sporządzania:

Trypuz, M. (2019). Jeżozwierze: Kamyki filozoficzne. Wydawnictwo Academicon.

Długosz-Kurczabowa, K., & Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka z autorem (autorami) i redaktorem (jeśli redaktor jest wskazany na okładce)

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł książki (Dane redaktora, Red.). Wydawnictwo.

Przykłady sporządzania:

Zajączkowski, K., Kędzierska, J., & Pankiewicz, K. (2019). Unia Europejska a rynki wschodzące (B. Górka-Winter, Red.). Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce.

Książka bez autora (z redaktorem)

Podstawowy szablon projektu:

Dane redaktora (redaktorzy) (Red.). (Rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

Przykłady sporządzania:

Pawłowska, H. (Red.). (2018). Łęczyca targowa. Muzeum.

Przetłumaczona książka

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł książki (Dane tłumacza, Tłumacz.). Wydawnictwo. (Oryginał został opublikowany rok opublikowania oryginału)

Przykłady sporządzania:

Manzoni, A. (1994). Narzeczeni (B. Sieroszewska, Tłum.). Wydawnictwo Dolnośląskie. (Oryginał został opublikowany w 1823 r.)

Przedruk książki

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł książki (numer wydania). Wydawnictwo.

Przykłady sporządzania:

Gałusza, M. (2007). Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (wyd. 16). Tarbonus.

Książka jest częścią wielotomowego wydania

Jeżeli tom nie ma indywidualnego tytułu, należy skorzystać z następującego podstawowego szablonu odniesienia:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł książki (T. numer tomu). Wydawnictwo.

Przykłady sporządzania:

Komornicka, A. M. (2004). Zagadki z Biblii, tradycji i kultury chrześcijańskiej (T. 2). Michalineum.

Jeśli tom ma swój własny tytuł, użyj następującego szablonu odniesienia:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł książki: T. numer tomu. Tytuł tomu. Wydawnictwo.

Przykłady sporządzania:

Kulak, T. (2001). Historia Wrocławia: T. 2. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej. Wydawnictwo Dolnośląskie.

Część książki (rozdział itp.)

Aby zapoznać się z sporządzaniem bibliograficznego odniesienia do części (roździału) książki, patrz szczegółowo w tym artykule.

Więcej o innych stylach: