Jak sformatować stronę bibliograficzną w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

According to the rules of Chicago Style – notes and bibliography (17th ed.), references in a bibliography should be given in alphabetical order.

Należy wziąć pod uwagę szereg cech szczególnych:

  1. Jeśli wiele odniesień bibliograficznych zaczyna się od tego samego autora, jako pierwsze podaje się odniesienia, w których są one jedynym autorem. Pozostałe pozycje są uszeregowane alfabetycznie według nazwiska drugiego, trzeciego, czwartego itd. autora.
  2. Jeśli wiele źródeł ma tych samych autorów podanych w tej samej kolejności, autorzy są wskazywani tylko w pierwszej publikacji; we wszystkich kolejnych odsyłaczach element autorów jest zastępowany trzema długimi kreskami. Dotyczy to również redaktorów, tłumaczy, organizacji i innych współpracowników występujących w miejscu autorów w odnośniku. Takie odniesienia są uporządkowane według tytułu.

Bińczyk, Ewa. Epoka człowieka: Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

———. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Rieger, Janusz A. Atlas ukraińskich gwar nadsańskich. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

———, red. Dawna i współczesna polszczyzna na Kresach. Warszawa: Semper, 2004.

CMoS nie zapewnia żadnych wyraźnych zaleceń dotyczących marginesów, czcionek, wcięć, odstępów między wierszami itp.

Serwis internetowy Grafiati prawidłowo uporządkuje Twoje referencje w dowolnej bibliografii i dla dowolnego stylu cytowania, w tym Chicago. Po prostu wybierz „Według wymagań stylu” z menu strony głównej, a my zajmiemy się resztą.

Więcej o innych stylach: