Komunikat prasowy: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Jak czytamy w podręczniku stylu APA Style (wyd. 7), komunikaty prasowe (inna nazwa – informacje prasowe) należą do tzw. „szarej literatury”, czyli do źródeł publikowanych poza kanałami tradycyjnymi i o ograniczonym nakładzie. W związku z tym, oprócz konwencjonalnych informacji, takich jak imię i nazwisko autora (lub nazwa instytucji), data publikacji i tytuł, odniesienie bibliograficzne do komunikatu prasowego powinno zawierać również oznaczenie typu źródła „Komunikat prasowy” w nawiasach kwadratowych.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Aby zacytować korporacyjny lub inny komunikat prasowy lub w stylu APA (wyd. 7), użyj tego szablonu:

Autor(zy). (Data). Tytuł [Komunikat prasowy]. WydawnictwoURL

Dowiedz się więcej o tym, jak podawać nazwiska autorów w odniesieniach bibliograficznych w stylu APA tutaj.

Przykłady sporządzania

Grupa Azoty. (2022, 15 listopada). Grupa Azoty wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży [Komunikat prasowy]. https://grupaazoty.com/upload/1/files/2022/grupa%20azoty%20start/15112022%20Grupa%20Azoty%20wspiera%20aktywność%20sportową%20dzieci%20i%20młodzieży%20-%20komunikat%20prasowy.pdf

Grupa ZUE. (2022, 18 marca). Grupa ZUE po I kwartale 2022 roku: Dobry początek roku. Wzrost marży i zysku netto [Komunikat prasowy]. https://www.grupazue.pl/resources/PAWEL_ZIELINSKI4/Wyniki%20Grupy%20ZUE%20za%201Q_2022_18.05.2022.docx

Więcej o innych stylach: