Strona internetowa: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Dziś dla pisania rozpraw doktorskich, prac naukowych, streszczeń itp. często korzysta się z materiałów ze stron publikowanych online. Mogą one obejmować materiały organizacji międzynarodowych, informacje od organów statystycznych, publikacje i artykuły autorów itp.

Aby sporządzić odniesienie na stronę internetową zgodnie z wymaganiami standardu APA-7 w wykazie źródeł w bibliografii należy podać następujące dane: szczegóły autora materiału, datę publikacji materiału na stronie, tytuł materiału, nazwę strony, adres URL.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Data publikacji). Nazwa materiału. Nazwa strony. URL

Uwaga: jeśli dane autora i nazwa strony pokrywają się, tylko dane autora podaje się w odniesieniu nietekstowym.

Jeżeli materiały na stronie są regularnie aktualizowane lub zapewniają możliwość regularnych aktualizacji (np. mapa online, profil w serwisie społecznościowym itp.), należy również wskazać datę złożenia wniosku, sporządzając odniesienie według następującego szablonu:

Dane autora (autorzy). (Data publikacji). Nazwa materiału. Nazwa strony. Pobrano data pobrania z URL

O tym, jak cytować autorów i prace bez wymieniania autorów, patrz szczegółowo w tym artykule.

Przykłady sporządzania 

Zimecki, M. (2016, 19 maja). Wykluczenie cyfrowe na Kubie: Owszem, ale w jakim stopniu? Medium po polsku. https://medium.com/polish/wykluczenie-cyfrowe-na-kubie-owszem-ale-w-jakim-stopniu-9644fe1c32b5

Uniwersytet w Białymstoku. (2019, 15 grudnia). Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Uniwersytetu w Białymstoku. https://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/koncert-koled-i-pastoralek-w-wykonaniu-choru-uniwersytetu-w-bialymstoku/697fb62b

Zupa z soczewicy z grzybami. (b. d.). Kwestia Smaku. https://www.kwestiasmaku.com/przepis/zupa-z-soczewicy-z-grzybami

TwojaPogoda.pl. (b. d.). Warszawa. Pobrano 11 czerwca 2020 z https://www.twojapogoda.pl/prognoza-polska/mazowieckie-warszawa/

Więcej o innych stylach: