Część książki: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby odwołać się do rozdziału redagowanej książki zgodnie z wymogami stylu cytowania Harvard, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł rozdziału. W: Redaktor(zy), red. Tytuł książki. Numer wydania. MiastoWydawca. s. strony.

Zwróć uwagę na następujące aspekty:

  • W odnośniku bibliograficznym wpisz kursywę tytuł książki, a nie tytuł rozdziału.
  • Nazwiska redaktorów nie są odwrócone: inicjały są umieszczane przed nazwiskiem (zobacz szczegółowo, jak wskazać nazwiska autorów w stylu cytowania Harvard tutaj).
  • Numer wydania jest podawany tylko dla wydań oprócz pierwszej.
  • Dwukropek umieszcza się po przyimku „W”, który poprzedza nazwiska redaktorów.
  • Skrót „s.” przed zakresem stron nie będzie wielkie.

Aby uzyskać dostęp do rozdziału książki w trybie online, utwórz odniesienie bibliograficzne za pomocą następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł rozdziału. W: Redaktor(zy), red. Tytuł książki [online]. Numer wydania. Miasto: Wydawca. s. strony. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: doi: DOI

W przypadku dokumentu bez DOI, który jest dostępny pod adresem URL, odpowiedni element odwołania jest modyfikowany w następujący sposób:

Dostępny w: URL

Zobacz szczegółowo, jak cytować adresy DOI / URL w stylu Harvard, tutaj.

Przykłady odniesień w bibliografii

Zubel, K., (2019). Dzielnice Rozwoju Biznesu jako przykład prywatyzacji miejskiej przestrzeni publicznej. W: A. Kulesa, M. Wąsiński i J. Misiuna, red. Gospodarka światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. s. 167–178.

Chaberek, M., (2015). Jan Paweł II, teoria ewolucji i inteligentny projekt. W: B. Kastelik, A. Krupka i R. Woźniak, red. Jan Paweł II: posługa myślenia [online]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. T. 2. s. 291–318. [Dostęp 11.01.2021]. Dostępny w: http://bc.upjp2.edu.pl/publication/3975

Więcej o innych stylach: