Jak cytować autorów w stylu Chicago autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady wpisywania autorów do bibliografii

Styl „Autor-data” oznacza, że ​​wszelkie odniesienia bibliograficzne muszą zaczynać się od wskazania autora źródła – osoby, organizacji, agencji rządowej itp., który je utworzył.

Nazwiska osób mogą być podane w całości lub z inicjałami, w zależności od tego, jak zostały podane w źródle. Nazwisko pierwszego autora sporządzane jest według następującego wzoru:

Nazwisko, Imię Drugie imię

Nazwiska wszystkich kolejnych autorów podane są z inną kolejnością elementów:

Imię Drugie imię Nazwisko

Przykłady odniesień z jednym autorem:

Rowling, J. K. 2012. The Casual Vacancy. New York: Little, Brown.

UNICEF. 1990. We, the Children. New York: W. W. Norton.

Jeśli źródło ma wielu autorów (od 2 do 10) – osób lub organizacji – ich nazwiska są oddzielone przecinkami, a przed nazwiskiem ostatniego autora umieszcza się koniunkcję „i”:

Jenkins, Catherine, Nadine M. Orenstein, and Freyda Spira. 2019. The Renaissance of Etching. New York: The Metropolitan Museum of Art.

W przypadku źródła, które ma więcej niż 10 autorów, w źródle źródłowym podano tylko nazwiska pierwszych 7 autorów, po których następuje „i in.”:

Mohri, Ikuko, Keiichi Kadoyama, Takahisa Kanekiyo, Yo Sato, Kuriko Kagitani-Shimono, Yuko Saito, Kinuko Suzuki, et al. 2007. "Hematopoietic Prostaglandin D Synthase and DP1 Receptor Are Selectively Upregulated in Microglia and Astrocytes Within Senile Plaques From Human Patients and in a Mouse Model of Alzheimer Disease." Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 66 (6): 469–80. https://doi.org/10.1097/01.jnen.0000240472.43038.27.

Jeśli źródło nie ma przypisanych autorów, odniesienie może zaczynać się od nazwisk redaktorów, kompilatorów lub tłumaczy. W takim przypadku podawana jest również rola konkretnej osoby w publikacji: red., komp., tłum., itp.

Peate, Ian, and Elizabeth Gormley-Fleming, eds. 2015. Fundamentals of Children's Anatomy and Physiology: A Textbook for Nursing and Healthcare Students. Chichester: Wiley Blackwell.

W przypadku braku współautorów tytuł źródła umieszcza się na początku odniesienia – przed rokiem.

Zasady wskazywania nazwisk autorów w odsyłaczach bibliograficznych w systemie „autor-data” są takie same jak w innym systemie stylu Chicago – przypisy i bibliografia.

Jak podawać nazwiska autorów w cytatach w tekście

Cytowanie w tekście powinno być zwięzłe, dlatego wszystkie dane autorów z wyjątkiem nazwisk są pomijane. Ponadto w cytowaniu w tekście należy wymienić mniej autorów w porównaniu z odniesieniem bibliograficznym. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule na temat cytowań w tekście w Chicago autor-data (wyd. 17).

Więcej o innych stylach: