Książka: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Zgodnie z zasadami stylu Chicago autor-data (wyd. 17), należy użyć następującego szablonu w celu odniesienia do książki w bibliografii artykułu, monografii lub pracy magisterskiej:

Autor. Rok. Tytuł. Miasto: Wydawca.

Czasami podstawowy szablon referencyjny można rozszerzyć o informacje o redaktorach, tłumaczach, ilustratorach książki lub innych odpowiedzialnych osobach, numer wydania itp.:

Autor. Rok. Tytuł. Rola osoby odpowiedzialnej Imię osoby odpowiedzialnej. Numer wydania. Miasto: Wydawca.

W źródłach bez wymienionego autora na początku odniesienia można umieścić redaktorów, kompilatorów lub tłumaczy. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule. W przypadku braku takich współpracowników odniesienie powinno zaczynać się od tytułu książki:

Tytuł. Rok. Miasto: Wydawca.

W przypadku książki, która jest częścią (tomem) wydania wielotomowego i ma indywidualny tytuł inny niż tytuł całego wydania, należy wskazać oba tytuły w odsyłaczu bibliograficznym:

Autor. Rok. Tytuł tomu. T. numer tomu w Tytuł wydania. Miasto: Wydawca.

Jeśli wiele tomów różni się tylko liczbą, w odwołaniu należy podać sam numer tomu:

AutorRokTytuł tomu. T. numer tomuMiastoWydawca.

W przypadku źródeł internetowych adres URL książki jest podany na końcu odsyłacza. Data dostępu jest podawana tylko wtedy, gdy data publikacji źródła jest nieznana.

Przykłady w bibliografii

Kutnyj, Przemysław. 2021. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych: Na żywo i online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sarwa, Joanna, tłum. 2009. Beowulf: Średniowieczny anglosaski poemat heroiczny. Sandomierz: Armoryka.

Libelt, Karol. 1875. Estetyka czyli umnictwo piękne. T. 5 w Filozofia i krytyka. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego. https://books.google.com.ua/books?id=jrNiAAAAcAAJ.

Więcej o innych stylach: