Raport organizacyjny: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Raporty organów krajowych i organizacji międzynarodowych, korporacji, grup przedsiębiorstw itp. są często cennym źródłem informacji dla artykułów naukowych: mogą zawierać ważne dane statystyczne, zatwierdzone kierunki strategiczne, informacje o politykach korporacyjnych itp.

Zgodnie z zasadami Podręcznika stylu APA (wyd. 7) odniesienie bibliograficzne do raportu korporacyjnego powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko autora, tytuł raportu, rodzaj i numer raportu (jeśli jest dostępny) oraz nazwa wydawcy. W przypadku raportu dostępnego online należy również podać jego DOI lub adres URL.

Szablon referencyjny:

Autor(zy). (Rok). Tytuł raportu (Rodzaj i numer raportu). Wydawnictwo. DOI / URL

Uwaga:

  • Pole „Rodzaj i numer raportu” należy wypełnić w przypadku podania odpowiednich danych na dokumencie (np. „nr 157/1”, „IZA Discussion Paper No. 4934” itp.
  • Autorem raportu może być firma lub osoba fizyczna (więcej szczegółów na temat podawania nazwisk autorów w odnośnikach w stylu APA w tym artykule).
  • Jeżeli organizacja jest jednocześnie autorem i wydawcą raportu, pomiń element „Wydawnictwo” w odnośniku.

Zasady wskazywania adresów DOI / URL można znaleźć w tym artykule.

Przykłady sporządzania

Główny Inspektorat Sanitarny. (2020). Stan sanitarny kraju w roku 2019. https://www.gov.pl/web/gis/raport-stan-sanitarny-kraju-w-roku-2019

Niemietz, K., & Wellings, R. (2016). Stuck in Brussels: Should transport policy be determined at EU level? (IEA Discussion Paper No. 71). The Institute of Economic Affairs. https://iea.org.uk/publications/research/stuck-in-brussels-should-transport-policy-be-determined-at-eu-level

Więcej o innych stylach: