Artykuł w gazecie: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Styl Chicago autor-data (wyd. 17) oferuje różne formaty odniesień bibliograficznych do różnych czasopism. Aby utworzyć odniesienie do artykułu prasowego, należy użyć następującego szablonu:

Autor. Rok. "Tytuł artykułu". Tytuł gazety, data publikacji. URL (jeśli jest dostępny).

Pomiń artykuł gramatyczny „The” na początku tytułu gazety: The New York Times → New York Times.

Jeśli autor artykułu w gazecie nie jest wymieniony, umieść tytuł gazety na początku odniesienia:

Tytuł gazety. Rok. "Tytuł artykułu". Data publikacji. URL (jeśli jest dostępny).

Nie podawaj numeru tomu, numeru wydania ani zakresu stron w referencji (aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł).

Aby zacytować artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, użyj szablonów opisanych tutaj; w przypadku artykułu z magazynu użyj tego samego szablonu, co w przypadku artykułu w gazecie.

Przykłady w bibliografii

Guzowska, Magdalena. 2020. "Powrót do (nowej) rzeczywistości, czyli rozmowa z TERESĄ DZIELSKĄ, aktorką Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie". Gazeta Częstochowska, 5–18.11.2020.

Wiadomości Rudzkie. 2020. "Marzec – czas opłat". 11.03.2020.

Więcej o innych stylach: