Przykłady odniesień bibliograficznych w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

W artykule przedstawiono przykłady odniesień bibliograficznych zgodnie ze stylem Chicago autor-data (wyd. 17) dla wszystkich typów źródeł dostępnych na stronie Grafiati. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach odwoływania się do każdego typu źródła, zobacz następujące artykuły:

Jak automatycznie tworzyć cytaty w stylu Chicago autor-data (wyd. 17)

Internetowy generator odniesień i bibliografii Grafiati zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby wygodnie pracować z listami wykorzystanych źródeł. Dodaj źródła z wyszukiwania lub wprowadź je ręcznie za pomocą specjalnie zaprojektowanych formularzy, przekonwertuj różne style cytowania jednym kliknięciem, uporządkuj odniesienia w bibliografiach według różnych kryteriów - i możesz to wszystko zrobić za darmo w ramach podstawowego planu użytkowania.

Użytkownicy bez planu premium mają również dostęp do naszych rozszerzonych funkcji: kopiowanie odniesień i bibliografii, powielanie odniesień, transliteracja cyrylicy i wiele innych. Zespół Grafiati zawsze cieszy się, że widzi Cię na naszej stronie internetowej!

Przykłady odniesień bibliograficznych w bibliografii według stylu Chicago autor-data (wyd. 17)

Książka

Książka z jednego autora

Sadowski, Bogdan. 2020. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka z kilkoma autorami (od 2 do 10)

Pąchalska, Maria, Bożydar L. J. Kaczmarek i Stefan Bednarek. 2020. Neuropsychologia tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka bez autora (z redaktorem itp.)

Rokosz, Tomasz, Kinga Strycharz-Bogacz i Beata Bodzioch, red. 2019. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Tom (część wydania wielotomowego)

Rymaszewska, Joanna, i Dominika Dudek, red. 2018. Psychiatria w medycynie: Dialogi interdyscyplinarne. T. 3. Warszawa: Medical Education.

Hołyst, Brunon. 2018. Wymiar kryminologiczny i psychologiczny. T. 3 w Przeciwko życiu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdział w zredagowanej książce

Sarna, Marcin. 2020. "Boginie snów (u) Gérarda de Nervala i Charles’a Nodiera". W Sny kobiet, sny o kobietach: Od romantyzmu do Młodej Polsky, redaktorzy Paulina Batkiewicz, Lidia Kamińska i Monika Ziółkowska, 45–58. Kraków: Księgarnia Akademicka. https://doi.org/10.12797/9788381382502.03.

Artykuł (publikacja) w wydaniu periodycznym

Artykuł w czasopiśmie

Galewska, Karolina. 2019. "Tłumaczenie chińskich nazw własnych w ujęciu kognitywnym". Onomastica 63:263–78. https://doi.org/10.17651/onomast.63.14.

Artykuł w gazecie

Giżyńska, Urszula. 2020. "Wycinka w pomnikowej Alei Brzozowej w Częstochowie". Gazeta Częstochowska, 5–18.11.2020.

Strona internetowa

Kovacs, Natalia. 2020. "Aborcja w Polsce: na co pozwala prawo? Najważniejsze informacje". Radio ZET, 22.10.2020. https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Prawa-pacjenta/Aborcja-w-Polsce-kiedy-mozna-jej-dokonac-Przepisy-prawa.

Rozprawa (praca)

Tkaliński, Tomasz. 2012. "Wybrane aspekty wyceny i zabezpieczenia wypłat w modelach rynku z czasem dyskretnym". Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski. https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/tomasz_tkalinski_tkalinski_rozprawa.pdf.

Materiały konferencyjne

Streszczenie opublikowane w materiałach konferencyjnych

Miciński, Jan, Janina Pogorzelska i Kinga Grabowska. 2018. "Zmiany w składzie i jakości mleka pozyskanego w dwóch systemach utrzymania krów". W LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego, 24–25. Lublin: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego – Koło w Lublinie. https://wydawnictwo.up.lublin.pl/files/wydawnictwo/2018/e-ksiazka/lxxxiii_zjazd_ptz_lublin_2018_streszczenia.pdf.

Ustawa, akt

Rzeczpospolita Polska. Sejm. 2020. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Ustawa poz. 2400. Uchwalono 19.11.2020. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002400/T/D20202400L.pdf.

Preprint

Khan, Sania. 2020. "Analysis of Organizational Factors Affecting Employee Innovation". Preprint. https://doi.org/10.20944/preprints202012.0008.v1.

Patent

Zdonek, Bogdan, Andrzej Rzetelski, Ireneusz Szypuła, Leszek Blacha, Jerzy Łabaj, Jacek Pieprzyca, Tomasz Merder, Jarosław Moycho i Lech Bielański. 2020. Sposób odwęglania stali. Patent polski PL235191B1, zgłoszony 28.08.2017 i wydany 1.06.2020. https://patents.google.com/patent/PL235191B1.

Raport organizacyjny

Charycka, Beata, i Marta Gumkowska. 2019. Kondycja organizacji pozarządowych 2018. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. https://api.ngo.pl/media/get/108904.

Standard

Polski Komitet Normalizacyjny. 2020. Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Terminologia. PN-EN ISO 12706:2010/Ap2:2020-12. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Dokument archiwalny

Wymiar podatku gruntowego. 1947. 65/317/0/6.4/1856. 10.03.1947. Urząd Wojewódzki Szczeciński. Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9248948.

Więcej o innych stylach: