Ustawa (akt): jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Nieodłącznym problemem większości międzynarodowych stylów cytowania jest brak odpowiednich zaleceń dotyczących przepisów dotyczących odsyłaczy. W związku z tym większość instytucji publikujących przewodniki opracowuje zalecenia dotyczące cytowania przepisów przyjętych tylko w danym kraju (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych artykułach na temat odwoływania się do przepisów zgodnie ze styly APA Style – wyd. 7 i Chicago Style – przypisy i bibliografia – wyd. 17).

W przypadku systemu odniesień Harvard można znaleźć szczegółowe zalecenia różnych instytucji dotyczące cytowania aktów Wielkiej Brytanii, Australii itd. Biorąc pod uwagę ogólną strukturę odniesień w takich przewodnikach, radzimy stosować następujący jednolity wzór odniesienia do ustawy, rezolucji rządu, dekretu prezydenckiego itp. w Twojej bibliografii:

Kraj. Instytucja, która uchwaliła ustawę, (rok). Tytuł ustawy Rodzaj ustawy numer ustawy [online], data przyjęcia. [Dostęp data dostępu]. Dostępny z: URL

Jeśli tytuł ustawy zawiera już jej rodzaj (np. Digital Economy Bill), element „Rodzaj ustawy” należy pominąć w odniesieniu.

Serwis internetowy Grafiati umożliwia wygodne odwoływanie się do praw w stylu Harvard zgodnie z powyższymi szablonami.

Przykłady odniesień w bibliografii

Rzeczypospolita Polska. Sejm, (2020). O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ustawa Dz.U. 2020 poz. 374 [online], 2.03.2020. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

Great Britain. Parliament, (2017). Digital Economy Act 2017 [online], 27 April 2017. [Viewed 13 January 2021]. Available from: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/introduction/enacted

Więcej o innych stylach: