Streszczenie konferencji: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

W systemie odniesień Harvardu streszczenie konferencji opublikowane w materiałach konferencyjnych jest traktowane jako rozdział redagowanej książki, dzięki czemu szablony odnośników bibliograficznych są prawie takie same jak dla rozdziału w książce.

W takim przypadku za ogólny tytuł książki uznaje się tytuł materiałów konferencyjnych; różnica w stosunku do rozdziału książkowego polega na tym, że w tytule referatu znajduje się również data i miejsce konferencji.

Szablon referencyjny:

Autor(zy), (rok). Tytuł abstraktu. W: Redaktor(zy), red. Tytuł konferencji, data konferencji, Miejsce konferencji. Miasto publikacji: Wydawca. s. strony.

Aby zapoznać się ze streszczeniem konferencji dostępnym online, użyj następującego szablonu referencyjnego:

Autor(zy), (rok). Tytuł raportu. W: Redaktor(zy), red. Tytuł konferencji, data konferencji, Miejsce konferencji [online]. Miasto publikacji: Wydawca. s. strony. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: doi: DOI

Jeśli publikacja nie ma DOI i znajduje się pod zwykłym adresem URL, zmodyfikuj odpowiedni element odniesienia w następujący sposób:

Dostępny w: URL

Uwaga:

Przykłady odniesień w bibliografii

Łużyniecka, E., (2014). Próba odtworzenia przeobrażeń rozplanowania klasztoru Dominikanów w Gdańsku. W: T. Janiak i D. Stryniak, red. Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, 13–15.11.2013, Gniezno, Polska. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego. s. 83–98.

Pietruszka, R., Witkowski, B. S., Gwóźdź, K. R., Zielony, E., Płaczek-Popko, E. i Godlewski, M., (2018). Ogniwa fotowoltaiczne na bazie heterozłącza ZnO/Si. W: K. Drabczyk, red. Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”, 12–15.04.2018, Rytro, Polska [online]. Włocławek: Agencja Reklamowa TOP. s. 31–34. [Dostęp 12.01.2021]. Dostępny w: http://www.dialog-pv.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty-OSTATECZNA-www.pdf

Więcej o innych stylach: