Raport: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Zgodnie z zasadami Chicago Style – przypisy i bibliografia (wyd. 17), do umieszczania w bibliografii odniesienia do raportu organizacyjnego należy używać tego samego szablonu, co w przypadku książki. Dlatego odniesienie do raportu organizacyjnego powinno zawierać następujące elementy: autor (osoba lub organizacja, która stworzyła raport), tytuł raportu, nazwisko redaktora (jeśli dotyczy), miesiąc i rok publikacji, miasto wydania i wydawca.

W przypadku źródła online dodaj na końcu odniesienia adres URL, pod którym można uzyskać dostęp do tekstu raportu. Podaj datę dostępu tylko wtedy, gdy data publikacji źródła jest nieznana.

Wzór cytatu w bibliografii:

Autor (osoba fizyczna lub organizacja). Tytuł. Redaktor Redaktor. Miasto: Wydawca, miesiąc rok. URL.

Pełny przypis:

Autor, Tytuł, red. Redaktor (Miasto: Wydawca, miesiąc rok), numer cytowanej strony, URL.

Krótki przypis:

Autor, Tytuł, numer cytowanej strony.

Przykłady odniesień w bibliografii

Fundacja Sztuki Jaw Dikh, i Elżbieta Mirga-Wójtowicz. Raport organizacji społecznych dotyczący wdrożenia narodowej strategii integracji Romów w Polsce: Identyfikacja białych plam w polityce integracji Romów. Wien: Central European University, marzec 2020. https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-3-poland-2019-eprint-pl-2.pdf.

KGHM Polska Miedź. Zintegrowany raport KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok. Lubin: KGHM Polska Miedź, 2019.

Przykłady przypisów

1. Fundacja Sztuki Jaw Dikh i Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Raport organizacji społecznych dotyczący wdrożenia narodowej strategii integracji Romów w Polsce: Identyfikacja białych plam w polityce integracji Romów (Wien: Central European University, marzec 2020), 18, https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-3-poland-2019-eprint-pl-2.pdf.

2. KGHM Polska Miedź, Zintegrowany raport KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok (Lubin: KGHM Polska Miedź, 2019), 31.

3. Fundacja Sztuki Jaw Dikh i Mirga-Wójtowicz, Raport organizacji społecznych, 18.

4. KGHM Polska Miedź, Zintegrowany raport, 31.

Więcej o innych stylach: