Przykłady odniesień bibliograficznych w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

W artykule przedstawiono przykłady odniesień bibliograficznych do wszystkich typów źródeł dostępnych w serwisie Grafiati. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad The Chicago Manual of Style dla każdego konkretnego typu źródła, zobacz następujące artykuły:

Jak stworzyć odniesień i notatek według Chicago Style (wyd. 17) – przypisy i bibliografia automatycznie on-line

Możesz wygenerować prawidłowe odniesienie bibliograficzne za pomocą naszego internetowego generatora referencji i narzędzia do zarządzania bibliografią.

Nasze katalogi zawierają już większość źródeł, których możesz potrzebować: wyszukuj je według autora, tytułu, DOI lub ISBN i dodaj do listy referencji jednym kliknięciem. Jeśli potrzebujesz przytoczyć niektóre z mniej znanych źródeł, wypełnij kilka pól (autor, tytuł, rok wydania itp.), a my umieścimy wszystkie elementy w odpowiedniej kolejności i zadbamy o wszystkie nawiasy, przecinki, kropki, i kreski dla Ciebie.

Przykłady odniesień w bibliografii według stylu Chicago – notatki i bibliografia (wyd. 17)

Książka

Książka z jednego autora

Sadowski, Bogdan. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Książka z kilkoma autorami (od 2 do 10)

Pąchalska, Maria, Bożydar L. J. Kaczmarek i Stefan Bednarek. Neuropsychologia tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Książka bez autora (z redaktorem itp.)

Rokosz, Tomasz, Kinga Strycharz-Bogacz i Beata Bodzioch, red. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2019.

Tom (część wydania wielotomowego)

Rymaszewska, Joanna, i Dominika Dudek, red. Psychiatria w medycynie: Dialogi interdyscyplinarne. T. 3. Warszawa: Medical Education, 2018.

Hołyst, Brunon. Przeciwko życiu. T. 3, Wymiar kryminologiczny i psychologiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Rozdział w zredagowanej książce

Sarna, Marcin. "Boginie snów (u) Gérarda de Nervala i Charles’a Nodiera". W Sny kobiet, sny o kobietach: Od romantyzmu do Młodej Polsky, redaktorzy Paulina Batkiewicz, Lidia Kamińska i Monika Ziółkowska, 45–58. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. https://doi.org/10.12797/9788381382502.03.

Artykuł (publikacja) w wydaniu periodycznym

Artykuł w czasopiśmie

Galewska, Karolina. "Tłumaczenie chińskich nazw własnych w ujęciu kognitywnym". Onomastica 63 (2019): 263–78. https://doi.org/10.17651/onomast.63.14.

Artykuł w gazecie

Giżyńska, Urszula. "Wycinka w pomnikowej Alei Brzozowej w Częstochowie". Gazeta Częstochowska, 5–18.11.2020.

Strona internetowa

Kovacs, Natalia. "Aborcja w Polsce: na co pozwala prawo? Najważniejsze informacje". Radio ZET, 22.10.2020. https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Prawa-pacjenta/Aborcja-w-Polsce-kiedy-mozna-jej-dokonac-Przepisy-prawa.

Rozprawa (praca)

Tkaliński, Tomasz. "Wybrane aspekty wyceny i zabezpieczenia wypłat w modelach rynku z czasem dyskretnym". Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, 2012. https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/tomasz_tkalinski_tkalinski_rozprawa.pdf.

Materiały konferencyjne

Streszczenie opublikowane w materiałach konferencyjnych

Miciński, Jan, Janina Pogorzelska i Kinga Grabowska. "Zmiany w składzie i jakości mleka pozyskanego w dwóch systemach utrzymania krów". W LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego, 24–25. Lublin: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego – Koło w Lublinie, 2018. https://wydawnictwo.up.lublin.pl/files/wydawnictwo/2018/e-ksiazka/lxxxiii_zjazd_ptz_lublin_2018_streszczenia.pdf.

Ustawa, akt

Rzeczpospolita Polska. Sejm. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Ustawa poz. 2400. Uchwalona 19.11.2020. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002400/T/D20202400L.pdf.

Preprint

Khan, Sania. "Analysis of Organizational Factors Affecting Employee Innovation". Preprint, przesłany w 2020 r. https://doi.org/10.20944/preprints202012.0008.v1.

Patent

Zdonek, Bogdan, Andrzej Rzetelski, Ireneusz Szypuła, Leszek Blacha, Jerzy Łabaj, Jacek Pieprzyca, Tomasz Merder, Jarosław Moycho i Lech Bielański. Sposób odwęglania stali. Patent polski PL235191B1, zarejestrowany 28.08.2017 i wydany 1.06.2020. https://patents.google.com/patent/PL235191B1.

Raport organizacyjny

Charycka, Beata, i Marta Gumkowska. Kondycja organizacji pozarządowych 2018. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, luty 2019. https://api.ngo.pl/media/get/108904.

Standard

Polski Komitet Normalizacyjny. Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Terminologia. PN-EN ISO 12706:2010/Ap2:2020-12. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2020.

Dokument archiwalny

Urząd Wojewódzki Szczeciński. Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin.

Pozostałe informacje dotyczące źródła podano w przypisie:

1. Wymiar podatku gruntowego, 10.03.1947, 65/317/0/6.4/1856, Urząd Wojewódzki Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin, s. 5, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9248948.

Więcej o innych stylach: