Obraz: jak cytować według stylu APA (7. ed.)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Zgodnie z wymaganiami APA Style (7. ed.), jeśli obraz lub fotografia pochodzi z zasobu internetowego (np. strony internetowej z darmowymi obrazami), który nie wymaga podania źródła, nie umieszczaj źródła w bibliografii; w przeciwnym razie podaj źródło w swojej bibliografii.

Opis bibliograficzny obrazu online, infografiki, clipartu, zdjęcia itp. jest podobny do schematu stosowanego dla strony internetowej, z dodanym typem obrazu i rokiem publikacji zamiast pełnej daty.

Jak sporządzić opis bibliograficzny

Użyj poniższego szablonu, aby zacytować obraz w stylu APA (7. ed.):

Autor(zy). (Rok). Tytuł obrazu [Rodzaj obrazu]. Nazwa strony. URL

Zobacz więcej o podawaniu nazwisk autorów w stylu APA tutaj.

Zobacz ten artykuł, aby poznać specyfikę odwoływania się do źródeł internetowych.

Uwaga! Serwis internetowy Grafiati umożliwia wygodne cytowanie każdego rodzaju elektronicznego obrazu w stylu APA. W przypadku zdjęć zaczerpniętych z serwisu Flickr wystarczy wkleić hiperłącze: automatycznie zbierzemy wszystkie dane i wygenerujemy opis bibliograficzny.

Przykłady opisów bibliograficznych

Etten, M. (2008). Krakow [Zdjęcie]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/basketbalnieuws/2705835421/

Główny Urząd Statystyczny. (2023). Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r. [Infografika]. https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-koniunktura-gospodarcza-w-styczniu-2023-r-,38,79.html

Więcej o innych stylach: