Książka: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Odniesienie do książki w bibliografii według stylu Chicago – przypisy i bibliografia, wyd. 17 (powszechnie określane również jako „Chicago A”), użyj następującego wzoru:

Autor. Tytuł. Numer wydania. Miasto: Wydawca, rok wydania.

W przypadku książki z redaktorami i / lub tłumaczami użyj następującego szablonu:

AutorTytuł. Redaktor Redaktor. Tłumacz Tłumacz. Numer wydaniaMiastoWydawcarok wydania.

Lub, jeśli źródło nie ma autorów:

Redaktor, red. TytułNumer wydaniaMiastoWydawcarok wydania.

Tłumacz, tłum. TytułNumer wydaniaMiastoWydawcarok wydania.

Ponadto odniesienie może zawierać informacje o tomie (jeśli cytujesz wydanie wielotomowe lub jego część), datę oryginalnego wydania, serię, autora przedmowy, ilustratora itd.

W przypadku książki opublikowanej online podaj adres URL, pod którym można uzyskać dostęp do książki na końcu odniesienia. Podać datę dostępu tylko wtedy, gdy żadne informacje nie są dostępne w dniu publikacji. Jeśli to ostatnie jest prawdą, wpisz również „b. d.” (bez daty) zamiast daty publikacji w referencji.

Wzór pełnego przypisu:

AutorTytuł, redaktor Redaktor, numer wydania (MiastoWydawcarok), numer cytowanej strony.

Szablon krótkiego przypisu:

AutorTytułnumer cytowanej strony.

Więcej informacji na temat cytowania autorów, redaktorów, tłumaczy i innych współpracowników można znaleźć w tym artykule.

Przykłady odniesień w bibliografii

Kutnyj, Przemysław. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych: Na żywo i online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Sarwa, Joanna, tłum. Beowulf: Średniowieczny anglosaski poemat heroiczny. Sandomierz: Armoryka, 2009.

Libelt, Karol. Filozofia i krytyka. T. 5, Estetyka czyli umnictwo piękne, Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1875. https://books.google.com.ua/books?id=jrNiAAAAcAAJ.

Przykłady przypisów

1. Przemysław Kutnyj, Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych: Na żywo i online (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021), 32.

2. Joanna Sarwa, tłum., Beowulf: Średniowieczny anglosaski poemat heroiczny (Sandomierz: Armoryka, 2009), 63.

3. Karol Libelt, Filozofia i krytyka, T. 5, Estetyka czyli umnictwo piękne (Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1875), 123, https://books.google.com.ua/books?id=jrNiAAAAcAAJ.

4. Kutnyj, Sztuka autoprezentacji, 33.

5. Sarwa, Beowulf, 63.

6. Libelt, Estetyka czyli umnictwo piękne, 123.

Więcej o innych stylach: