Raport organizacji: jak cytować według stylu MLA (wyd. 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby utworzyć odniesienie bibliograficzne do raportu organizacji, korporacji, instytucji itp., autorzy przewodnika po stylu cytowania MLA (8. wydanie) zalecają użycie ogólnego szablonu MLA, dostosowując go do tego konkretnego typu źródła.

Dlatego raporty organizacji dla wykazów wykorzystanych źródeł są tworzone zgodnie z próbą:

Autor. Nazwa raportu. Wydawca, miesiąc rok wydania. Rodzaj i numer raportu. Nazwa strony, URL. Dostęp data dostępu.

Zwróć uwagę:

  • Często raporty nie mają indywidualnych autorów, a za ich autorów uważa się te same organizacje, które je wydały. W takim przypadku nazwa organizacji jest wskazana w linku tylko raz w miejscu wydawcy.
  • Jeśli tekst raportu został opublikowany online, ale nie w witrynie jego autora / wydawcy, nazwa tej witryny jest wskazywana jako dodatkowy kontener źródłowy (patrz przykładowy link powyżej).

Przykłady odniesień w bibliografii

Barometr cyberbezpieczeństwa: W kierunku rozwiązań chmurowych. KPMG, cze 2020, <a%20href="https: assets.kpmg="" content="" dam="" kpmg="" pl="" pdf="" 2020="" 06="" pl-raport-kpmg-barometr-cyberbezpieczenstwa-2020-w-kierunku-rozwiazan-chmurowych.pdf"%20target="_blank">assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/06/pl-raport-kpmg-barometr-cyberbezpieczenstwa-2020-w-kierunku-rozwiazan-chmurowych.pdf. Dostęp 25 mar 2021.</a%20href="https:>

Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019: Dobre praktyli. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2019, <a%20href="http: odpowiedzialnybiznes.pl="" wp-content="" uploads="" 2020="" 04="" fob_raport2019.pdf"%20target="_blank">odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/04/FOB_Raport2019.pdf. Dostęp 25 mar 2021.</a%20href="http:>

Więcej o innych stylach: