Rozprawa doktorska: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Zgodnie ze stylem cytowania Harvard ten sam szablon służy do umieszczania odniesień do pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej na liście odniesień bibliograficznych:

Autor, (rok). Tytuł. Rodzaj pracy, Uniwersytet.

Uwaga: W polu „Rodzaj pracy” wpisz rodzaj pracy i ocenę akademicką, np. „Rozprawa doktorska”, „Ph.D. thesis”.

Jeśli tekst pracy jest dostępny online, skorzystaj z następującego szablonu:

Autor, (rok). Tytuł. Rodzaj pracy, Uniwersytet. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: URL

Uwaga: Tekst „[online]” nie pojawia się po tytule pracy, w przeciwieństwie do odniesień do książki, artykułu w czasopiśmie itd.

Przykłady odniesień w bibliografii

Iwańska-Siwek, M., (2020). Wartościowanie alternatywnych form rodziny we współczesnej polszczyźnie. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski. [Dostęp 12.01.2021]. Dostępny w: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15065

Jurkowska, A., (2014). Stratygrafia inoceramowa i architektura depozycji wyższej kredy górnej niecki miechowskiej. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński.

Więcej o innych stylach: