Streszczenie konferencji: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Styl APA siódmego wydania (APA 7th ed., APA-7) wymaga odniesień bibliograficznych do streszczeń publikowanych w księdze abstraktów, a także do części (roździału) książki z redaktorem. W takim przypadku opis bibliograficzny powinien zawierać następujące dane: dane autora (autorów) raportu, rok publikacji, tytuł raportu, tytuł obrad konferencji, dane redaktora zbiórki (jeśli dostępne są odpowiednie informacje), wykorzystane strony i wydawnictwo. Jeśli materiał pochodzi ze źródła online, należy również podać jego adres DOI lub URL.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Nazwa raportu. W Dane redaktora (Red.), Nazwa zbiórki konferencji (s. strony). Wydawnictwo. DOI lub URL

Przykłady sporządzania

Skorupski-Cymbaluk, J. (2017). Czy czytanie jest sexy? W A. Kobylarek & D. Budakiewicz (Red.), Talenty (s. 49). Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rybak-Wilus, E., Kut, P., & Sawicka-Chudy, P. (2019). Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce. W P. Borkowski, E. Guźla, D. Siwiec & K. Czerwińska (Red.), Bezpieczeństwo energetyczne: Filary i perspektywa rozwoju (s. 30). Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

Więcej o innych stylach: