Część książki: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby odwołać się do części (rozdziału) książki w wykazie źródeł zgodnie ze standardem APA-7 do pracy magisterskiej, streszczenia itp., w opisie bibliograficznym należy podać następujące elementy: dane autora (autorów) odpowiedniej części lub rozdziału książki dane redaktora (redaktorów) książki i tytuł książki, wykorzystane strony, nazwa wydawnictwa.

Aby zapoznać się z zasadami odniesienia do książki zgodnie z wymogami APA (edycja 7), patrz ten artykuł.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). Tytuł części książki. W Dane redaktora (Red.), Tytuł książki (s. strony). Wydawnictwo.

Zasady cytowania autorów i redaktorów w odniesieniach bibliograficznych można znaleźć w tym artykule.

Przykłady sporządzania

Lasota, A. (1996). Wprowadzenie do dyskusji: matematyka a filozofia. W M. Heller, & J. Urbaniec (Red.), Otwarta nauka i jej zwolennicy (s. 51–61). OBI; Biblos.

Kamusella, T. (2016). Migration or immigration? Ireland's new and unexpected Polish-language community. In T. Kamusella, M. Nomachi, & C. Gibson (Eds.), The Palgrave handbook of Slavic languages, identities and borders (pp. 524–548). Palgrave Macmillan.

Więcej o innych stylach: