Książka: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

W ogólnym przypadku odniesienie bibliograficzne do książki w stylu cytowania Harvardu zawiera następujące elementy: nazwisko autora (autorów), rok wydania, tytuł książki, numer wydania (z wyjątkiem pierwszego wydania), miejsce wydania i nazwa wydawcy. W razie potrzeby w odwołaniu zamieszczane są także nazwiska redaktorów, tłumaczy i innych współpracowników.

W przypadku książki dostępnej online należy podać DOI lub adres URL oraz datę dostępu.

Nie zawiera informacji na temat liczby stron lub ISBN.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Zasady wskazywania nazwisk autorów, redaktorów, tłumaczy i innych współpracowników w odnośnikach można znaleźć w tym artykule.

Książka z autorem (autorami)

Aby odnieść się do wersji drukowanej książki, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł. Numer wydania. Miasto: Wydawca.

W przypadku książki dostępnej online należy użyć poniższego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł [online]. Numer wydania. Miasto: Wydawca. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: doi: DOI

Jeśli książka nie ma DOI i jest dostępna pod zwykłym adresem URL, odpowiedni element odniesienia jest modyfikowany w następujący sposób:

Dostępny w: URL

Zasady i szczegóły dotyczące wskazywania adresów URL i DOI źródeł internetowych w systemie referencyjnym Harvard można znaleźć w tym artykule.

Przykłady w bibliografii:

Dawidowicz, A., (1980). Cukrzyca. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szpakowska, M., Marjańska, E., Brodnicka, E. i Szpakowski, W., (2020). Badania jakości wybranych produktów. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Sienkiewicz, H., (1947). Wspomnienie z Maripozy [online]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Dostęp 11.01.2021]. Dostępny w: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/13541?id=13541

Książka z autorem i redaktorem

Szablon referencyjny:

Autor(zy), (rok). Tytuł. Redaktor(zy) Redaktor(zy). Numer wydania. Miasto: Wydawca.

Przykład w bibliografii:

Grześkowiak-Stojek, D., Jarnicka, J., Jaworska, M. i Matusiak, A., (2021). Prawo zamówień publicznych: komentarz. Redakcja Marzena Jaworska. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Książka bez wskazanego autora (z redaktorem itp.)

Szablon referencyjny:

Redaktor(zy), red., (rok). Tytuł. Numer wydania. Miasto: Wydawca.

Przykład w bibliografii:

Brolik-Bekrycht, D. i Stróżyńska, B., red., (2020). Puccini: rozważania i interpretacje. Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Przetłumaczona książka

Szablon referencyjny:

Autor(zy), (rok). Tytuł. Tłumacz z oryginalny język Tłumacz(y). Numer wydania. Miasto: Wydawca.

Przykład w bibliografii:

Süskind, P., (2005). Pachnidło: historia pewnego mordercy. Z niemieckiego przełożyła Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Świat Książki.

Tom (część wydania wielotomowego)

Szablon referencyjny:

Autor(zy), (rok). Tytuł książki. Miasto: Wydawca. T. numer tomu Tytuł tomu.

Jeżeli cytowany tom nie ma indywidualnej nazwy, odpowiedni element jest pomijany w odniesieniu.

Przykład w bibliografii:

Jagas, J. i Pałaszewski, H., (1999). Ekonomia. Opole: Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny. T. 2 Makroekonomia.

Rozdział książki pod redakcją

Aby zapoznać się z zasadami odwoływania się do rozdziału redagowanej książki w bibliografii w stylu cytowania Harvard, zobacz ten artykuł.

Więcej o innych stylach: