Preprint: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Zgodnie ze standardem MLA (edycja 8), aby sporządzić odniesienie bibliograficzne do preprintu w wykazie literatury, należy wskazać autora (autorów) źródła, jego nazwę, rok, bazę danych, adres URL i datę pobrania (dla źródeł internetowych).

Jeśli źródło ma redaktorów, tłumaczy itp., informacje o nich należy podać po nazwie preprintu.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Szablon projektu:

Dane autora (autorzy). "Nazwa". Baza danych, rok, URL. Dostęp data pobrania. Preprint.

Więcej o regułach cytowania autorów, redaktorów i tłumaczy.

Przykłady sporządzania źródeł:

Grek-Pabisowa, Iryda, et al. "Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej". iReteslaw, 2017, hdl.handle.net/20.500.12528/128. Dostęp 15 lip 2020. Preprint.

Karwan, Khamphee, et al. "Vainshtein Mechanism in General Purely Disformal Gravity Theory." arXiv, 2017, arxiv.org/pdf/1606.04465v2.pdf. Accessed 12 June 2020. Preprint.

Więcej o innych stylach: