Dokument archiwalny: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

W przeciwieństwie do systemu przypisów i bibliografii, styl Chicago autor-data (wyd. 17) nie wymaga przenoszenia głównych szczegółów dokumentu archiwalnego do notatek lub cytatu w tekście. Wszystkie stosowne informacje o materiale archiwalnym podane są w spisie piśmiennictwa według poniższego wzoru:

Autor dokumentu. "Tytuł". Lokalizacja dokumentu w archiwum. Numer i tytuł kolekcji. Nazwa archiwum, Miasto.

Uwzględnij informacje o jednostkach archiwalnych, takich jak folder, skrzynka, numer telefonu itp. w elemencie „Lokalizacja dokumentu w archiwum”. Dane te mogą się różnić w zależności od kraju lub w ogóle ich nie ma, co często ma miejsce w przypadku zdigitalizowanych archiwów internetowych.

W przypadku dokumentów online użyj tego samego szablonu, dodając na końcu adres URL.

Jeśli materiał archiwalny nie ma dokładnego tytułu, należy zamiast tego podać tytuł opisowy bez cudzysłowów.

Przykłady w bibliografii

Delegatura Departamentu Wojskowego N.K.W. Rzeszów (Album superarbitrowanych Legionistów). 1914. 59/526/0/-/7. Archiwum Franciszka Ślusarczyka. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Rzeszów. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/19772992.

"Replika na Gazety Warszawskie z Werony listopad 1713". 1713. 29/678/0/13/782. Zbiór Zygmunta Glogera. Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3100281.

Więcej o innych stylach: