Strona internetowa: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby zacytować stronę internetową zgodnie ze stylem Chicago author-date (wyd. 17), użyj następującego szablonu:

Autor publikacji (lub właściciel / sponsor strony internetowej). Rok. "Tytuł artykułu". Tytuł strony internetowej, Data publikacji. URL.

W przypadku publikacji (artykułu) na stronie internetowej, która nie ma podanego autora, należy umieścić tytuł publikacji na początku odsyłacza, przed rokiem:

"Tytuł artykułu". RokTytuł strony internetowej, Data publikacji. URL.

Data dostępu jest podawana, jeśli data publikacji nie jest znana.

Jeśli chcesz odwołać się do książki, czasopisma lub artykułu w gazecie, rozprawy, dokumentu archiwalnego itp. Dostępnych online, użyj formularza dla odpowiedniego rodzaju źródła zamiast formularza odniesienia do witryny na naszej stronie głównej i wypełnij pola 'DOI / URL' i 'Data dostępu', aby wygenerować poprawne odniesienie.

Przykłady w bibliografii

"Artykuł w czasopiśmie: Jak sporządzić odniesienie według MLA (edycja 8)?" 2020. Grafiati, 10.06.2020. https://www.grafiati.com/pl/info/mla-8/journal-article/.

"O Teatrze: Historia". b. d. Teatr Narodowy. Data dostępu 19.01.2021. https://www.narodowy.pl/o_teatrze,historia.html.

Kowalczyk, Janusz R. 2021. "Michał Zych: Zdawałem sobie sprawę ze znaczenia dyktand wuja, Stanisława Lema [WYWIAD]". Culture.pl, 12.01.2021. https://culture.pl/pl/artykul/michal-zych-zdawalem-sobie-sprawe-ze-znaczenia-dyktand-wuja-stanislawa-lema-wywiad.

Więcej o innych stylach: