Streszczenie konferencji: jak cytować w stylu chicagowskim – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Oba systemy stylu Chicago (przypisy i bibliografia i autor-data) traktują artykuł konferencyjny opublikowany w materiałach konferencyjnych jako rozdział książki, dlatego odniesienia dla obu typów źródeł są dość podobne. Użyj następującego szablonu, aby odwołać się do streszczenia konferencji w bibliografii:

Autor. Rok publikacji. "Tytuł artykułu". W Tytuł materiałów konferencyjnych, redaktor Redaktor, strony. Miasto publikacji: Wydawca.

Miejsce i data konferencji nie są podane w referencji.

W przypadku referatu konferencyjnego dostępnego online dodaj adres URL na końcu odniesienia:

Autor. Rok publikacji. "Tytuł artykułu". W Tytuł materiałów konferencyjnych, redaktor Redaktor, strony. Miasto publikacji: Wydawca. URL.

Data dostępu jest podawana, jeśli w źródle nie podano daty publikacji.

Przykład w bibliografii

Garbarczyk, Justyna, i Filip Czechowski. 2016. "Psychologiczny aspekt rachunkowości, jako możliwość oddziaływania na odbiorcę informacji". W Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, redaktorzy Ewa Śnieżek, Filip Czechowski i Sylwia Doroba, 105–13. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej o innych stylach: