Co to jest styl Chicago (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Chicago Manual of Style (powszechnie określany jako CMoS, CMS) to podręcznik pisania akademickiego opublikowany przez University of Chicago. Do tej pory wydano siedemnaście wydań CMoS, z których ostatnia została opublikowana w 2017 r. Ta najnowsza edycja jest używana w internetowym menedżerze bibliograficznym Grafiati.

Podręcznik zawiera zalecenia dotyczące gramatyki, interpunkcji, prawidłowego stosowania terminów, nazw własnych itp. Ponadto opisuje zasady tworzenia odnośników bibliograficznych w dwóch systemach: notatek i bibliografii (zwanej też Chicago A) oraz daty autora (Chicago B).

Charakterystyczną cechą The Chicago Manual of Style jest jego kompletność i dostępność odpowiedzi na prawie każde pytanie, które może zadać autor artykułu naukowego. W porównaniu z wieloma innymi międzynarodowymi stylami cytowania, Chicago Style przyjmuje nowoczesne i aktualne podejście. W związku z tym autorzy CMoS wyraźnie zalecają stosowanie automatycznych menedżerów bibliograficznych i generatorów referencji: nawet jeśli takie narzędzia nie gwarantują w 100% poprawnych wyników pod względem wymagań stylu cytowania, nadal pozwalają wskazać wszystkie informacje wymagane do identyfikacji źródła oraz zagwarantować jednolitość odniesień bibliograficznych i cytatów w artykule naukowym.

Nasza strona internetowa umożliwia automatyczne tworzenie list referencji zgodnie z obydwoma systemami The Chicago Manual of Style w przyjaznym dla użytkownika interfejsie online.

Ponadto obsługujemy również najnowsze wydania szerokiej gamy innych międzynarodowych i krajowych stylów cytowania, a mianowicie APA, MLA, Harvard, ISO 690:2010 i wiele innych.

Więcej o innych stylach: