Gra wideo: jak cytować według stylu APA (ed. 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Zgodnie z zasadami stylu APA (ed. 7), dla celów odniesienia gra wideo powinna być traktowana jako oprogramowanie. Dlatego odniesienie bibliograficzne do gry wideo (gry komputerowej) ma taką samą strukturę jak odniesienie do oprogramowania i zawiera następujące szczegóły: autorzy, data publikacji i tytuł gry wideo, wersja i/lub rodzaj wydania, opis rodzaju materiału i wydawca.

Jak sporządzić opis bibliograficzny

Aby odwołać się do gry wideo (gry elektronicznej) w stylu APA (ed. 7), należy użyć poniższego wzoru:

Autor(zy). (Rok). Tytuł gry (Rodzaj wydania lub wersja) [Gra wideo]. Wydawca.

Zasady podawania nazwisk autorów w stylu APA można znaleźć w tym artykule.

Uwaga! Jeśli wydawca i autor gry są tacy sami, należy pominąć element Wydawca w opisie bibliograficznym.

Przykłady opisów bibliograficznych

GSC Game World. (2001). Cossacks: European wars [Gra wideo].

Firaxis Games. (2016). Sid Meier’s Civilization VI (Digital deluxe edition) [Gra wideo].

Więcej o innych stylach: