Artykuł w czasopiśmie: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby sporządzić odniesienie do artykułu w czasopiśmie zgodnie ze standardem MLA (edycja 8), należy określić następujące parametry: autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, numer, miesiąc (jeśli jest dostępny) i rok wydania, strony, na których artykuł jest umieszczony.

W przypadku źródeł online należy również podać DOI lub adres URL artykułu.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Szablon projektu:

Dane autora (autorzy). "Tytuł artykułu". Nazwa czasopisma, numer tomu, numer wydania, miesiąc i rok wydania, strony, doi:DOI.

Lub:

Dane autora (autorzy). "Tytuł artykułu". Nazwa czasopisma, numer tomu, numer wydania, miesiąc i rok wydania, strony, URL. Dostęp data pobrania.

Więcej o sporządzaniu danych autorów możesz przeczytać tu.

Przykłady sporządzania źródeł:

Jakubowska, Honorata. "Kobiety i piłka nożna". Czas Kultury, r. 22, nr 2, 2006, s. 28-38.

Żurek, Anna, i Paweł Mochalski. "Wykorzystanie metody chromatografii gazowej do oceny procesu denitryfikacji w wodach triasowgo zbiornika wód podziemnych rejony Opola". Geologia, t. 36, z. 1, 2010, s. 135-48.

Dylewski, Radosław. "Obsolete, Obsolescent, and Rarely Used Verb Forms in Confederate Grammars". Studia Neofilologiczne, z. 16, 2020, s. 171-207, doi:10.16926/sn.2020.16.09.

Więcej o innych stylach: