Artykuł w czasopiśmie: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

W Chicago - przypisy i bibliografia (wyd. 17), do cytowania artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych należy używać następujących szablonów:

Odniesienie w bibliografii:

Autor. "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma tom, nr wydanie (miesiąc rok): strony. DOI / URL.

Pełny przypis:

Autor, "Tytuł artykułu ", Tytuł czasopisma tom, nr wydanie (miesiąc rok): numer cytowanej strony, DOI / URL.

Krótki przypis:

Autor, "Tytuł artykułu", numer cytowanej strony.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do niektórych innych stylów cytowania, The Chicago Manual of Style wymaga wskazania DOI jako pełnego hiperłącza, a nie w czystej formie alfanumerycznej.

Serwis internetowy Grafiati zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby cytować artykuły z czasopism naukowych, w tym zarówno obszerne katalogi z milionami artykułów z całego świata, jak i przydatne pola do dodawania odniesień. Ponadto nasza strona internetowa umożliwia poprawne odwoływanie się do artykułów z czasopism naukowych on-line publikowanych ze specjalnymi identyfikatorami artykułów - tzw. eLocators.

Jeśli tytuł czasopisma zaczyna się od „The”, element ten jest pomijany w odnośniku: The Geographical JournalGeographical Journal.

Jeśli chcesz zacytować artykuł z magazynu na swojej liście odniesień, zalecamy skorzystanie z formularza do dodawania odniesień do artykułów prasowych, ponieważ w Chicago Style są one dość podobne.

Przykłady odniesień w bibliografii

Pełka, Marcin. "Podejście wielomodelowe w regresji danych symbolicznych interwałowych". Ekonometria, nr 4(46) (2014): 211–20. https://doi.org/10.15611/ekt.2014.4.18.

Szczepaniec, Maria. "Dowód naukowy w postępowaniu karnym". Zeszyty Prawnicze 19, nr 2 (lipiec 2019): 187–97. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.06.

Przykłady przypisów

1. Marcin Pełka, "Podejście wielomodelowe w regresji danych symbolicznych interwałowych", Ekonometria, nr 4(46) (2014): 212, https://doi.org/10.15611/ekt.2014.4.18.

2. Maria Szczepaniec, "Dowód naukowy w postępowaniu karnym", Zeszyty Prawnicze 19, nr 2 (lipiec 2019): 190, https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.06.

3. Pełka, "Podejście wielomodelowe", 212.

4. Szczepaniec, "Dowód naukowy w postępowaniu karnym", 190.

Więcej o innych stylach: