Tekst religijny: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Zgodnie z zasadami stylu APA, dzieło religijne (Biblia, Koran, Tora itp.) jest powszechnie uważane za źródło nieposiadające autora. W związku z tym odniesienie bibliograficzne nie zawiera informacji o autorze, a tytuł pracy trafia na pozycję autora na początku odniesienia.

Aby odwołać się do drukowanej wersji tekstu religijnego, użyj następującego szablonu:

Tytuł tekstu religijnego. (Rok). Wydawnictwo.

Jeżeli dostępne są informacje o tłumaczu i numerze wydania, należy je podać w nawiasach po tytule tekstu religijnego, tak jak przy odwoływaniu się do książki. Podobnie podaj pozostałe elementy opcjonalne zgodnie z szablonem referencyjnym książki w APA 7.

Aby zacytować tekst religijny opublikowany jako strona internetowa, użyj następującego szablonu:

Tytuł tekstu religijnego. (Rok). Nazwa strony. URL

Cytując tekst religijny z adnotacjami, podaj redaktorów (kompilatorów itp.) na początku odniesienia, tak jak w przypadku zwykłej książki w formacie APA:

Redaktor(zy) (Red.). (Rok). Tytuł tekstu religijnego. Wydawnictwo.

Przykłady przypisów

Pismo święte Nowego Testamentu (S. Kowalski, Tłum.). (1963). Pax. (Oryginał został opublikowany w 1957 r.)

Biblia Tysiąclecia. (2003). Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. https://biblia.deon.pl/menu.php?st_id=1 (Oryginał został opublikowany w 1965 r.)

Cytowania w tekście

Uwaga: Przytaczając w tekście księgi religijne, zwyczajowo zamiast numeru strony podaje się tradycyjne nazwy i numery poszczególnych części, np.:

(Biblia Tysiąclecia, 1965/2003, Psalmy 91:5)

Więcej o innych stylach: