Rozprawa doktorska: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Standard MLA pozwala na odniesienie do różnych prac naukowych (rozprawy doktorskie i kandydackie, prace magisterskie, rozprawy doktora filozofii) według jednego szablonu. Informacje wymagane do utworzenia takiego linku obejmują: dane autora, tytuł pracy, nazwę instytucji edukacyjnej (uniwersytet), rok wydania, rodzaj pracy (rozprawa doktorska, praca magisterska itp.).

Ponadto, jeśli tekst rozprawy pochodzi z bazy danych, należy podać jej nazwę, a także adres URL i datę złożenia rozprawy dostępnej online.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Szablon projektu:

Nazwisko,Imię Drugie imię. Nazwa pracy. Rok. Uniwersytet, rodzaj pracy. Baza danych, URL. Dostęp data pobrania.

Przykłady sporządzania źródeł:

Boniewicz, Aleksandra. Optymalizacja warstwy dostępu do danych w aplikacjach korzystających z odwzorowań obiektowo-relacyjnych. 2016. Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki, rozprawa doktorska. MIMUW, www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/aleksandra_boniewicz_ab-dok.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Meller, Rafał. Two-Sided Bounds of Moments of Random Chaoses - Real and Vector Case. 2019. University of Warsaw, PhD dissertation.

Peterson, Jessica M. Funny in a Man's World: Women Comedians' Use of Political Satire at the White House Correspondents' Dinner. 2017. University of South Dakota, master's thesis. Open PRAIRIE, www.openprairie.sdstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2174&context=etd. Accessed 10 June 2020.

Więcej o innych stylach: