Preprint: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby poprawnie odwołać się do preprintu zgodnie z wymogami Chicago Style – przypisy i bibliografia (wyd. 17), konieczne jest określenie, czy źródłem, z którego się korzystasz, jest książka przeznaczona do publikacji przez wydawcę, czy artykuł udostępniony online, zanim zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym.

W zależności od rodzaju źródła odniesienie będzie zawierało różne elementy umieszczone w różnych zamówieniach.

Preprint książki:

Wzór odniesienia w bibliografii:

Autor. Tytuł. Miasto: Wydawca, wysłany do publikacji.

Wzór pełnego przypisu:

Autor, Tytuł (Miasto: Wydawca, wysłany do publikacji), numer cytowanej strony.

Szablon krótkiego przypisu:

Autor, Tytuł, numer cytowanej strony.

Preprint artykułu:

Wzór odniesienia w bibliografii:

Autor. "Tytuł". Preprint, przesłany w Rok lub data przesłania. URL.

Wzór pełnego przypisu:

Autor, "Tytuł" (Preprint, przesłany w Rok lub data przesłania), numer cytowanej strony, URL.

Szablon krótkiego przypisu:

Autor, "Tytuł", numer cytowanej strony.

Przykłady odniesień w bibliografii

Deya, Parijat, Tobias Hansena i Mykola Shpot. "Operator Expansions, Layer Susceptibility and Two-Point Functions in BCFT". Preprint, przesłany w 2020 r. https://arxiv.org/pdf/2006.11253.pdf.

Przykłady przypisów

1. Parijat Deya, Tobias Hansena i Mykola Shpot, "Operator Expansions, Layer Susceptibility and Two-Point Functions in BCFT" (Preprint, przesłany w 2020 r.), 23, https://arxiv.org/pdf/2006.11253.pdf.

2. Deya, Hansena i Shpot, "Operator Expansions", 23.

Więcej o innych stylach: