Patent: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby sporządzić odniesienie bibliograficzne do patentu w wykazie źródeł zgodnie z wymaganiami standardu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego edycja siódma APA-7, opis bibliograficzny powinien zawierać następujące informacje: nazwisko i inicjały autorów patentu, nazwę patentu, rok wydania patentu, kraj, w którym patent jest zarejestrowany oraz jego numer rejestracyjny, a także nazwę instytucji, która wydała patent. Jeśli patent został opublikowany online, należy również podać odpowiedni adres URL.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Nazwa patentu (Patent kraj nr numer patentu). Urząd patentowy.

Przykłady sporządzania

Gronek, J. (2019). Zawór kątowy zwłaszcza kotłowy (Patent polski nr PL 230959 B1). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. https://grab.uprp.pl/sites/WynalazkiWzoryUzytkowe/Opisy/Patenty%20i%20Wzory%20uytkowe/230959_B1.pdf

Devitt, A. J. (2017). Vertical axis wind turbine (U.S. Patent No. US 9,598,758 B2). U.S. Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US9598758B2/

Więcej o innych stylach: