Część książki: jak cytować według stylu за MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Oddzielne dzieło w zbiorze prac, wiersz, rozdział książki napisany przez innego autora itp. – wszystkie te rodzaje źródeł można sporządzić dla wykazu literatury według wzoru projektowania części książki.

Tytuł części w tym przypadku jest zapisany w cudzysłowie, tytuł książki zaznaczono kursywą. Do informacji o książce dodaje się strony, na których znajduje się źródło. Inne zasady zapisu bibliograficznego powtarzają zasady zapisu całej książki.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Szablon projektu:

Dane autora (autorzy). "Tytuł części". Tytuł książki, redaktor Dane redaktora (redaktorzy), Wydawnictwo, rok wydania, s. strony, URL. Dostęp data pobrania.

Aby uzyskać więcej informacji o cytowaniu autorów i innych osób, patrz w tym artykule.

Przykłady w wykazie literatury:

Sinclair, John. "Corpora for Lexicography." A Practical Guide to Lexicography, edited by Piet van Sterkenburg, John Benjamins Publishing Company, 2003, pp. 167-78, books.google.com/books?id=xaLuqVY1wfUC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false. Accessed 10 June 2020.

Hoffmann-Aulich, Joanna, i in. "Dziecko autystyczne w środowisku szkolnym". Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy, redaktorzy Iwona Banach i Anetta Soroka-Fedorczuk, e-bookowo, 2017, s. 87-118, books.google.com.ua/books?id=ssukDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false. Dostęp 27 lip 2020.

Więcej o innych stylach: