APA 7 vs APA 6: kluczowe różnice w odniesieniach i cytatach

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 6

Wybierz rodzaj źródła:

Siódme wydanie podręcznika publikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA 7) określa szereg zasad dotyczących odniesień i cytowań w tekście, które różnią się od wymagań poprzedniego – szóstego – wydania (APA 6). Ten artykuł zawiera przegląd głównych różnic między dwoma wydaniami pod względem odniesień i cytowań. Elementy zaznaczone na żółto to różne elementy w obu wydaniach.

Odniesienie w liście odniesień

Liczba autorów

APA 6: wymaga podania nazwisk i inicjałów maksymalnie 7 autorów:

Seinfeld, J. H., Carmichael, G. R., Arimoto, R., Conant, W. C., Brechtel, F. J., Bates, T. S., . . . Jang, X. Y. (2004). ACE-ASIA: Regional climatic and atmospheric chemical effects of Asian dust and pollution. Bulletin of the American Meteorological Society, 85, 367–380. doi:10.1175/BAMS-85-3-367

APA 7: wymaga podania nazwisk i inicjałów maksymalnie 20 autorów:

Seinfeld, J. H., Carmichael, G. R., Arimoto, R., Conant, W. C., Brechtel, F. J., Bates, T. S., Cahill, T. A., Clarke, A. D., Doherty, S. J., Flatau, P. J., Huebert, B. J., Kim, J., Markowicz, K. M., Quinn, P. K., Russell, L. M., Russell, P. B., Shimizu, A., Shinozuka, Y., Song, C. H., . . . Jang, X. Y. (2004). ACE-ASIA: Regional climatic and atmospheric chemical effects of Asian dust and pollution. Bulletin of the American Meteorological Society, 85(3), 367–380. https://doi.org/10.1175/BAMS-85-3-367

Zasady wskazywania autorów w odniesieniach zgodnie z APA 7 zobacz w tym artykule.

Miejsce wydania (dla książek itp.)

APA 6: wymaga wskazania miejsca wydania przed nazwą wydawcy:

Stefańczyk, J. (2018). Mały robaczek i Chaosik. Katowice: Dzika Małpa.

APA 7: miejsce publikacji jest pominięte:

Stefańczyk, J. (2018). Mały robaczek i Chaosik. Dzika Małpa.

Numer wydania czasopisma

APA 6: numer wydania należy podawać tylko wtedy, gdy każdy numer czasopisma ma oddzielną paginację:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100, 235–256. doi:10.1175/BAMS-D-18-0037.1

APA 7: numer wydania należy zawsze podawać:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100(2), 235–256. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0037.1

Format DOI

APA 6: DOI jest podawany w formacie „doi:xxxxx”, tj. wskazana jest tylko wartość alfanumeryczna identyfikatora:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100, 235–256. doi:10.1175/BAMS-D-18-0037.1

APA 7: DOI jest podawany jako hiperłącze, podobnie jak URL: w formacie „https://doi.org/xxxxx”:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100(2), 235–256. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0037.1

Wskazanie adresów URL

APA 6: adres URL są poprzedzone wyrażeniem „Pobrane z” („Retrieved from”):

Zimecki, M. (2016, 19 maja). Wykluczenie cyfrowe na Kubie: Owszem, ale w jakim stopniu? Pobrane z https://medium.com/polish/wykluczenie-cyfrowe-na-kubie-owszem-ale-w-jakim-stopniu-9644fe1c32b5

APA 7: żaden dodatkowy tekst nie jest umieszczany przed adresem URL:

Zimecki, M. (2016, 19 maja). Wykluczenie cyfrowe na Kubie: Owszem, ale w jakim stopniu? Medium po polsku. https://medium.com/polish/wykluczenie-cyfrowe-na-kubie-owszem-ale-w-jakim-stopniu-9644fe1c32b5

Nazwa strony internetowej w źródle online

APA 6: nie należy podawać nazwy strony, a tytuł strony nie jest pisany kursywą:

Zimecki, M. (2016, 19 maja). Wykluczenie cyfrowe na Kubie: Owszem, ale w jakim stopniu? Pobrane z https://medium.com/polish/wykluczenie-cyfrowe-na-kubie-owszem-ale-w-jakim-stopniu-9644fe1c32b5

APA 7: należy podać nazwę strony internetowej, a tytuł strony jest pisany kursywą:

Zimecki, M. (2016, 19 maja). Wykluczenie cyfrowe na Kubie: Owszem, ale w jakim stopniu? Medium po polsku. https://medium.com/polish/wykluczenie-cyfrowe-na-kubie-owszem-ale-w-jakim-stopniu-9644fe1c32b5

Autor taki sam jak wydawca

APA 6: jeśli autor jest jednocześnie wydawcą źródła, zamiast elementu wydawcy podaje się „Autor” („Author”):

American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association (4th ed.). Washington, DC: Author.

APA 7: element wydawcy nie powinien być wskazywany w odniesieniu:

American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association (4th ed.).

Zakres stron w gazetach

APA 6: dodaj „s.” przed zakresem stron:

Sikorski, R. (2020, 17 grudnia–2021, 6 stycznia). Częstochowska kuchnia regionalna. Gazeta Częstochowska, (50/51/52), s. 15.

APA 7: zakres stron należy podawać bez dodatkowych napisów:

Sikorski, R. (2020, 17 grudnia–2021, 6 stycznia). Częstochowska kuchnia regionalna. Gazeta Częstochowska, (50/51/52), 15.

Nawiasy w opisie rozprawy

APA 6: powołując się na rozprawę / pracę magisterską, w nawiasach okrągłych należy podać rodzaj pracy oraz nazwę uczelni:

Bondaruk, S. (2020). Adekwatność roszczeń odszkodowawczych w sprawach o niechciane urodzenie na gruncie polskiego systemu prawnego z uwzględnieniem kontekstu prawnoporównawczego (Rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku). Pobrane z https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/12383

APA 7: podaj odpowiednie informacje w nawiasach kwadratowych:

Bondaruk, S. (2020). Adekwatność roszczeń odszkodowawczych w sprawach o niechciane urodzenie na gruncie polskiego systemu prawnego z uwzględnieniem kontekstu prawnoporównawczego [Rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku]. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/12383

Nazwa repozytorium instytucjonalnego w opisie rozprawy

APA 6: w przypadku rozprawy / pracy magisterskiej dostępnej z instytucjonalnego repozytorium internetowego nie umieszczaj nazwy repozytorium w opisie:

Bondaruk, S. (2020). Adekwatność roszczeń odszkodowawczych w sprawach o niechciane urodzenie na gruncie polskiego systemu prawnego z uwzględnieniem kontekstu prawnoporównawczego (Rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku). Pobrane z https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/12383

APA 7: podaj nazwę repozytorium instytucjonalnego w opisie:

Bondaruk, S. (2020). Adekwatność roszczeń odszkodowawczych w sprawach o niechciane urodzenie na gruncie polskiego systemu prawnego z uwzględnieniem kontekstu prawnoporównawczego [Rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku]. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/12383

Cytaty w tekście

Liczba autorów w cytatach ze źródeł z co najmniej trzema autorami

APA 6: w przypadku źródła liczącego od 3 do 5 autorów nazwiska wszystkich autorów podane są w pierwszym cytacie, a po nich nazwisko pierwszego autora następuje „i in.” („et al.”). jest podany we wszystkich kolejnych cytatach; w przypadku źródła mającego 6 lub więcej autorów imię i nazwisko pierwszego autora, po którym następuje „i in.” („et al.”) jest podany we wszystkich cytatach:

Od 3 do 5 autorów:

(Kot, Lypchuk, Radowicz & Sztorc, 2019)

(Kot i in., 2019)

6 lub więcej autorów:

(Kocot-Kępska i in., 2016)

APA 7: in in-text citations of sources with 3 or more authors, only the first author's name followed by 'et al.' is given:

(Kot i in., 2019)

(Kocot-Kępska i in., 2016)

Więcej o zasadach podawania nazwisk autorów w cytowaniach w tekście według APA (edycja 7) przeczytasz w w naszym artykule.

Automatyczne cytowania w APA (edycja 7)

Serwis „Grafiati” umożliwia tworzenie odnośników i cytatów zgodnie z wymaganiami najnowszego, siódmego, wydania podręcznika w stylu APA, z uwzględnieniem najmniejszych niuansów: od kolejności elementów na liście odniesień do wskazania wymaganej liczby autorów w cytatach w tekście w celu poprawnej identyfikacji źródeł oraz do dodatkowego oznaczenia inicjałów w cytatach w tekście, jeśli wymaga tego podręcznik. Skorzystaj z naszych usług, aby zminimalizować swój czas i uzyskać możliwie najdokładniejsze referencje i cytaty.

Więcej o innych stylach: