Cytaty w tekście w MLA (8th ed.)

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Cytaty w tekście w MLA (wyd. 8) mają ten sam format dla wszystkich typów źródeł: zawierają pierwszy element odniesienia bibliograficznego do źródła (zwykle nazwisko autora) i cytowaną stronę zapisaną w nawiasach:

(Nazwisko autora strona)

(Tatarkiewicz 61)

W zależności od liczby autorów cytowanie w tekście może ulec zmianie:

2 autorów:

(Last Name of the 1st author iLast Name of the 2nd author page)

(Krysiak i Świeżyński 110)

3 lub więcej autorów:

(Last Name of the 1st author i in. page)

(Resag i in. 28)

Uwaga: numer strony podawany jest wyłącznie w formie liczbowej, bez poprzedzającego go skrótu 's.'.

Jeżeli w tekście pracy podane jest nazwisko autora cytowanego źródła, nie należy go powtarzać w cytowaniu w tekście. W takim przypadku w nawiasach pozostaw tylko numer strony:

Tatarkiewicz twierdzi, że ... (57).

Przypadki specjalne

Czasami podstawowy format cytowania jest niewystarczający do rozróżnienia kilku źródeł. W takim przypadku w cytacie należy podać dodatkowe dane, a mianowicie inicjały lub imiona i nazwiska autorów, tytuł pracy itp. Poniżej przedstawiono niektóre z takich przypadków wraz z przykładami.

Wiele prac tego samego autora

Jeśli bibliografia zawiera wiele prac tego samego autora, cytowanie w tekście powinno pozwolić na zrozumienie, do której z takich prac się odnosi. W tym celu dodaj skrócony tytuł pracy po przecinku:

(Nazwisko autora, Skrócony tytuł strona)

(Lem, Eden 33)

(Lem, Powrót z gwiazd 81)

Tytuł pracy może być zapisany kursywą, umieszczony w cudzysłowie lub pozostać czytelny, w zależności od tego, jak jest podany w spisie piśmiennictwa. Zapoznaj się również z zasadami skracania tytułów poniżej w tym artykule.

Autorzy o tym samym nazwisku

Jeśli bibliografia zawiera wiele prac napisanych przez różnych autorów o tym samym nazwisku, dodaj inicjały autorów w tekście (jeśli inicjały są takie same, podaj imiona i nazwiska autorów):

(K. Zając 92)

(O. Zając 69)

Źródła bez podanego autora

W przypadku źródła bez akredytowanego autora umieść skrócony tytuł źródła na początku cytowania w tekście:

(Skrócony tytuł strona)

Tytuł może być zapisany kursywą, umieszczony w cudzysłowie lub pozostać czytelny, w zależności od tego, jak jest podany w wykazie odniesień.

Zasady skrótów tytułów

Zgodnie z podręcznikiem MLA opublikowanym przez Modern Language Association, cytaty w tekście powinny być zwięzłe i powinny zawierać tylko minimum danych niezbędnych do zidentyfikowania źródła. W związku z tym tytuły prac zawartych w takich cytatach należy podawać w formie skróconej:

– Uwzględnij tylko pierwszą frazę rzeczownikową w tytule (najlepiej rzeczownik z poprzedzającymi przymiotnikami).

W bibliografii:

Śliwicki, Dominik. "Jądrowy test liniowości". Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. 43, nr 2, 2012, s. 183-98.

W tekście:

(Śliwicki, "Jądrowy test" 185)

– Jeśli tytuł nie zaczyna się od wyrażenia rzeczownikowego, należy zamiast tego podać pierwsze słowo tytułu.

W bibliografii:

Rudak, Eulalia. Gdzie mój dom, gdzie moje miasto. Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 2006.

W tekście:

(Rudak, Gdzie 29)

Generowanie cytatów w tekście online

Serwis bibliograficzny Grafiati umożliwia generowanie zarówno odniesień bibliograficznych, jak i cytatów w tekście. Ta funkcja działa automatycznie i jest dostępna dla wszystkich kategorii użytkowników. Jeśli nie potrzebujesz widzieć cytatów w tekście lub chcesz je tymczasowo ukryć, możesz to zrobić za pomocą menu bibliograficznego.

Więcej o innych stylach: