Dokument archiwalny: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby sporządzić odniesienie do dokumentu archiwalnego według stylu MLA (edycja 8), musisz podać następujące dane: autor (jeśli istnieje), nazwa dokumentu, data dokumentu, nazwa archiwum, lokalizacja archiwum (miasto, kraj), informacje o lokalizacji dokumentu w archiwum (numer (nazwa) funduszu, karton, skrzynka, opis, jednostka magazynowa, arkusze). Jeśli materiał archiwalny jest opublikowany online, jego adres URL i data pobrania są dołączane na końcu odniesienia.

Oficjalna nazwa archiwum może zawierać informację o jego lokalizacji (miasto, kraj itp.). W tym przypadku elementy te nie są powtarzane w odniesieniu bibliograficznym.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Dane przetwarzane są zgodnie z szablonem:

Dane autora (autorzy). Nazwa dokumentu. Data dokumentu. Nazwa archiwum, Miasto, Kraj, szczegóły lokalizacji dokumentu, URL. Dostęp data pobrania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cytowania autorów, patrz link.

Przykłady sporządzania źródeł:

Za wolność. Uroczystości 10-lecia istnienia Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Starogardzie. Album fotografii ofiarowany Józefowi Hallerowi. 1932. Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Akta Józefa Hallera, sygn. 2/341/0/1.1/3.

Norwid, C. K. List do O. Semenenki. 16 sie 1849. Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie, Pisma byłych członków Zgromadzenia Zmartwychwstańców, sygn. 721/3/0/5/49729, www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/32021280. Dostęp 29 lip 2020.

Kodeks Karny Królestwa Polskiego z roku 1818. 26 kwi 1818. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Sejm Księstwa Warszawskiego i Królestwa, sygn. 1/182/0/-/10, www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17735795. Dostęp 29 lip 2020.

Więcej o innych stylach: