Patent: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Aby dokonać zapisu bibliograficznego patentu w wykazie literatury, należy podać następujące dane: informacje o beneficjentach lub wynalazcach patentu, jego nazwie, numerze rejestracyjnym, nazwie instytucji, która wydała patent oraz dacie publikacji.

Jeśli tekst patentu jest opublikowany online, musisz podać jego adres URL i datę pobrania.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Szablon projektu:

Beneficjent / Wynalazca. Nazwa. Numer patentu, instytucja, data publikacji, URL. Dostęp data pobrania.

Patrz także zasady dotyczące cytowania autorów według MLA.

Przykłady sporządzania źródeł:

MAS Sp. z oo. Listwa ślizgowa antyudarowego stołu przesypowego oraz antyudarowy stół przesypowy. PL427001A1, Urząd Patentowy RP, 23 mar 2020.

Williams, Kristin Rhedrick, i in. Kompozycje zawierające błonnik oraz sposoby ich wytwarzania i zastosowanie. PL2086346T3, Urząd Patentowy RP, 28 cze 2013, patents.google.com/patent/PL2086346T3. Dostęp 28 lip 2020.

Więcej o innych stylach: