Rozdział książki: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Zgodnie z zasadami stylu Chicago autor-data, do odniesienia się do części redagowanej książki (rozdziału, pracy w antologii, artykułu w zbiorze itp.) W bibliografii należy użyć następującego szablonu:

Autor. Rok. "Tytuł rozdziału". W Tytuł książki, redaktor Redaktor, interwał stron. Miasto: Wydawca.

Oprócz redaktorów po tytule książki można również wskazać innych współtwórców: kompilatorów, tłumaczy, fotografów, ilustratorów itp. Nazwiska takich współpracowników są zawsze poprzedzone wyjaśnieniem ich roli w publikacji: tłumacz, kompilator, ilustrator itp. W przeciwieństwie do nazwisk autorów umieszczonych na początku odnośnika, nazwiska osób w środku odnośnika podaje się bez przecinków i bez inwersji:

Imię Drugie imię Nazwisko

Odwołując się do źródła online, należy również podać jego adres URL lub DOI. Uwaga: jeśli oba identyfikatory są dostępne dla rozdziału książki, podaj DOI w odnośniku zamiast adresu URL.

Przykłady w bibliografii

Rybarski, R. 2015. "Naród a gospodarstwo". W Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego, redaktorzy Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło i Małgorzata Zamojska, 103–7. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. https://books.google.com.ua/books?id=ohsmDwAAQBAJ.

Jedlikowska, Dorota. 2014. "Dyskurs naukowy: Perspektywa socjologiczna". W Słowo we współczesnych dyskursach, redaktorzy Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra i Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, 119–28. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-107-4.10.

Więcej o innych stylach: