Raport: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

System autor-data stylu Chicago narzuca te same zasady odwoływania się do raportów organizacyjnych, co system przypisy i bibliografia, a mianowicie:

  • nie ma określonego wzoru odniesienia dla raportu; zamiast tego używany jest szablon odniesienia do książki;
  • autorem raportu jest najczęściej organizacja, ale może to być również osoba fizyczna;
  • raport może mieć redaktorów, kompilatorów itp.; nazwiska takich osób odpowiedzialnych podano po tytule;
  • w przypadku dokumentów dostępnych online należy podać adres URL, pod którym można uzyskać do nich dostęp.

Tak więc następujący szablon może być użyty do odniesienia się do raportu organizacyjnego w bibliografii zgodnie z wymogami stylu Chicago autor-data (wyd. 17):

Autor. Rok. Tytuł. Redaktor Redaktor. Miasto: Wydawca. URL.

Przykłady w bibliografii

Fundacja Sztuki Jaw Dikh, i Elżbieta Mirga-Wójtowicz. 2020. Raport organizacji społecznych dotyczący wdrożenia narodowej strategii integracji Romów w Polsce: Identyfikacja białych plam w polityce integracji Romów. Wien: Central European University. https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-3-poland-2019-eprint-pl-2.pdf.

KGHM Polska Miedź. 2019. Zintegrowany raport KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok. Lubin: KGHM Polska Miedź.

Więcej o innych stylach: